Category Archives: Uncategorized

2019.07. Maranata landsstevne, Seljord. 7-9. Taler ved Langerud, Martinsen, Kristiansen.

Møte med John Langerud. https://livestream.com/accounts/2061070/events/8746339/videos/193667517?fbclid=IwAR2SMV8ruMKrGlaXjaRIaiDQoS4RHQeYO41l_jfP88mpicso_sSvaS5DwY8  Innleiing ved Karsten Parr. Karsten ville seie noko om at den fullkomne kjærleiken driv angsten ut.  1JO 4,18 Den fullkomne kjærleiken driv otten ut. For otten ber straffa i seg, og i den som ottast, … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte, Kristne møte 2019, Uncategorized | Leave a comment

2019.03.10. Maranata. Jesus vil løfte deg opp med sin Ande og si kraft, så sjå ikkje på deg sjølv, men på den krafta han gir deg og som han løfter deg med.

https://www.youtube.com/watch?v=F5yVInopz3Y&feature=player_embedded  Innleiing ved Morten. Salme.51.Til korleiaren. Ein salme av David,  2 då profeten Natan kom til han etter at han hadde vore hjå Batseba. 3 Ver meg nådig, Gud, i din truskap, stryk ut mine brot i di store miskunn! 4 Gjer meg … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2019, Uncategorized | Leave a comment

2018.04.15. Jesus er med meg. Maranata.

Tale ved Håkon Martinsen. Håkon las ifrå Apgj2. Apgj.2,41 Dei som tok imot bodskapen hans, vart døypte, og den dagen vart om lag tre tusen lagde til kyrkjelyden. 42 Dei heldt trutt fast ved læra åt apostlane og ved samfunnet, brødsbrytinga og … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2018, Uncategorized | 1 Comment