Category Archives: Fiskeripolitikk

NASJONAL FRIGJERING OG FORVALTING AV FISKE-RESSURSANE.

Innleiing. Evangeliet er ein glade og frigjerande bodskap både til den einskilde og til folk og nasjonar. Ved trua på Jesus skal vi få komme inn til Guds kvile, frelsesverket er fullbrakt, på det grunnlaget er vi forsona med Gud … Continue reading

Posted in Fiskeripolitikk | 1 Comment

Konkurranse og samarbeid

Artikkel i Sunnmørsposten 10.4.2005. «Når nokon har fått tildelt konsesjon og kvote gratis frå staten, og så sel den til dyre domar, då er det noko som ikkje rimar, det er noko som ikkje er rett» I det siste har … Continue reading

Posted in Økonomisk politikk, Fiskeripolitikk | Leave a comment

Konkurranse og samarbeid i fiskerinæringa

Hovudsaka med konklusjonane frå Grønnevet-utvalet er at foredlingsindustrien i land vil ha tak i kvotene, dei vil eige fisken før dei kjøper den, det er den interessa bukken har for å passe havresekken. Men det var då ikkje slik marknadsøkonomien … Continue reading

Posted in Fiskeripolitikk | Leave a comment

Kven skal tildele kvotene?

«Tendensen har vore klar; sidan kystfiskarane ikkje vil vere med på den nødvendige struktureringa i kystflåten, tek fiskeindustrien over og gjennomfører den» Skrevet av: Torbjørn Sivertstøl er cand.mag. og trålbas om bord på M/T Havbris. (onsdag, 07.desember 2005 15:12) Råfisklova … Continue reading

Posted in Fiskeripolitikk | 1 Comment

KRIMINALISERING AV FISKAREN.

Eg skreiv ein artikkel om dette i Sunnmørsposten (2004-2005), kopi av den følger til slutt. KVA SOM ER MILJØKRIMINALITET MÅ AVGJERAST UT IFRÅ EIN NATURVITSKAPLEG TANKEGANG OG IKKJE UTIFRÅ EIT LOVVERK SOM ER VEDTEKE AV HEILT ANDRE OMSYN. Når fiskarane … Continue reading

Posted in Fiskeripolitikk | Leave a comment

Tilpassing med omsyn til økonomi og økologi og/eller tilpassing til ein herskar?

Dette var tema i to avisartikklar eg skreiv i Sunnmørsposten  i tida 2004-2005. I. Artikkel i Sunnmørsposten 24.5.2004. Vi treng å tilpasse oss dei økologiske og økonomiske realitetane. Det er ikkje det same som eit krav om at vi skal … Continue reading

Posted in Fiskeripolitikk | Leave a comment

2004. Gode grunnar til dumping av fisk?

Frå omlag 2002 vart det sett fokus på fiskedumping i massemedia og i 2004 skreiv eg ein dobbelkronikk i Sunnmørsposten, scanna kopier følgjer til slutt. I ettertid var eg var ikkje heilt fornøgd med formuleringane, så eg skreiv eit samandrag: … Continue reading

Posted in Fiskeripolitikk | Leave a comment