Category Archives: Energipolitikk

Jordbruk, u-hjelp og energi-politikk.

4 lesarinnlegg i Sunnmørsposten, 2005-2006. Regionalisering av energipolitikken (Sunnmørsposten 13.9.2005). Sunnmørsposten skreiv på leiarplass 14.5.05 at Møre og Romsdal kjem til å få eit energiforbruk som er 2,5 ganger så stort som produksjonen. Derfor burde bygging av gasskraftverk verte eit … Continue reading

Posted in Økonomisk politikk, Energipolitikk, Jordbruk, U-hjelp | Leave a comment

Kapitalen og entropien

INNSIKT Kapitalen representerer ordenen i naturen, i naturressursane, i varene vi har produsert, i samfunnet vi har bygt opp og endå til i den ordenen vi har fått i hjerna når vi ha klart å lære oss noko verdifullt, skriv … Continue reading

Posted in Energipolitikk | Leave a comment

ITER – framtidas energiløysing

INNSIKT I desse dagar ryddar dei tomta i Cadarache i Sør-Frankrike for bygging av eit internasjonalt forskingskraftverk basert på fusjonsenergi – ITER-prosjektet. Fusjon er solas energikjelde, og greier vi å utvikle lønnsam energiproduksjon basert på fusjon, har vi kanskje funne … Continue reading

Posted in Energipolitikk | Leave a comment

Hydrogen – vår framtidige energikjelde?

«Hydrogen er ei fullstendig forureiningsfri energikjelde sidan forbrenningsproduktet er vatn. Energien må produserast ved elektrolyse, der høg elektrisk spenning spaltar vatn i hydrogen og oksygen, så vi treng ikkje vere redde for at vi skal bruke opp ressursen» Skrevet av: … Continue reading

Posted in Energipolitikk | Leave a comment

Har vi eigentleg ei kraftkrise?

INNSIKT Vi må gjere energiøkonomisering til ein større del av energidebatten, med særleg oppfordring til dei som ropar høgast om energimangel. Kva med å få installert varmepumer og automatisk varmestyring i offentlege bygningar til dømes, spør Torbjørn Sivertstøl i denne … Continue reading

Posted in Energipolitikk | Leave a comment

Energien vi ikkje har

INNSIKT Er det fornuft i at kraftkrevjande industri berre kan krevje og krevje meir energi, mens vi andre berre skal tilpasse oss det som blir att, spør Torbjørn Sivertstøl i denne artikkelen. Han er cand. mag. og er til dagleg … Continue reading

Posted in Energipolitikk | Leave a comment

Brukar vi energien rett?

Dersom eit gasskraftverk vart plassert i nærleiken av Ålesund, så kunne den 40 prosent av energien som går til varme, nyttast til husoppvarming. Då ville denne varmemengda fort tilsvare den elektriske krafta frå ganske så mange vindmøller. Skrevet av: Torbjørn … Continue reading

Posted in Energipolitikk | Leave a comment