Category Archives: Politikk

2018.05.13. Jesus gir oss ånd og liv.

Innleiing ved ein mann. Jes.64,7 Men no, Herre, er du vår far! Vi er leira, du han som formar oss, alle er vi verk av di hand. Tale ved Håkon Martinsen. Rom.5. 7 Knapt nok vil nokon gå i døden for … Continue reading

Posted in Filosofi, Historie, Kristendom, Kristne møte 2018, Politikk | Leave a comment

2017.04.30. Heilag kvardag. Herren er oss nær og vi kan stole på han.

Tale ved Håkon Martinsen. Håkon talte over Luk.14,8-11, eg tek med litt meir: LUK 14,7 – LUK 14,14 {SANN AUDMYKT OG GJESTFRIDOM}  Då han la merke til korleis gjestene valde seg ut dei øvste plassane ved bordet, fortalde han dei … Continue reading

Posted in Økonomisk politikk, Kristne møte 2017, religion og politikk, Vitskap og religion | Leave a comment

NASJONAL FRIGJERING OG FORVALTING AV FISKE-RESSURSANE.

Innleiing. Evangeliet er ein glade og frigjerande bodskap både til den einskilde og til folk og nasjonar. Ved trua på Jesus skal vi få komme inn til Guds kvile, frelsesverket er fullbrakt, på det grunnlaget er vi forsona med Gud … Continue reading

Posted in Fiskeripolitikk | 1 Comment

Jordbruk, u-hjelp og energi-politikk.

4 lesarinnlegg i Sunnmørsposten, 2005-2006. Regionalisering av energipolitikken (Sunnmørsposten 13.9.2005). Sunnmørsposten skreiv på leiarplass 14.5.05 at Møre og Romsdal kjem til å få eit energiforbruk som er 2,5 ganger så stort som produksjonen. Derfor burde bygging av gasskraftverk verte eit … Continue reading

Posted in Økonomisk politikk, Energipolitikk, Jordbruk, U-hjelp | Leave a comment

Desentralisering.

INNSIKT Datamanskinene og oppkopling mot nettet var meint å skulle føre til desentralisering. I staden ser det ut til at vi får det motsette. «Kanskje vi med tida kan verte eit føregangsland i utviklinga mot ei ny seilskutetid?» Skrevet av: … Continue reading

Posted in Økonomisk politikk, Samferdselspolitikk | Leave a comment

Kva gjer Norge til høgkostland?

Artikkel i INNSIKT-spalta i Sunnmørsposten 10.4.2005. For oss som jobbar i eksportindustrien må det vere interessant å finne ut korleis vi kan klare å motvirke at krona vert for sterk og at vi i endå større grad vert eit høgkostland … Continue reading

Posted in Økonomisk politikk | Leave a comment

Konkurranse og samarbeid

Artikkel i Sunnmørsposten 10.4.2005. «Når nokon har fått tildelt konsesjon og kvote gratis frå staten, og så sel den til dyre domar, då er det noko som ikkje rimar, det er noko som ikkje er rett» I det siste har … Continue reading

Posted in Økonomisk politikk, Fiskeripolitikk | Leave a comment

Kapitalen og entropien

INNSIKT Kapitalen representerer ordenen i naturen, i naturressursane, i varene vi har produsert, i samfunnet vi har bygt opp og endå til i den ordenen vi har fått i hjerna når vi ha klart å lære oss noko verdifullt, skriv … Continue reading

Posted in Energipolitikk | Leave a comment

ITER – framtidas energiløysing

INNSIKT I desse dagar ryddar dei tomta i Cadarache i Sør-Frankrike for bygging av eit internasjonalt forskingskraftverk basert på fusjonsenergi – ITER-prosjektet. Fusjon er solas energikjelde, og greier vi å utvikle lønnsam energiproduksjon basert på fusjon, har vi kanskje funne … Continue reading

Posted in Energipolitikk | Leave a comment

Hydrogen – vår framtidige energikjelde?

«Hydrogen er ei fullstendig forureiningsfri energikjelde sidan forbrenningsproduktet er vatn. Energien må produserast ved elektrolyse, der høg elektrisk spenning spaltar vatn i hydrogen og oksygen, så vi treng ikkje vere redde for at vi skal bruke opp ressursen» Skrevet av: … Continue reading

Posted in Energipolitikk | Leave a comment