Category Archives: Kristne møte

2018.05.06. Herren er den same og vil framleis strekke ut sin arm til teikn og under. 

Innleiing. Ein mann las om då den Heilage Ande kom over disiplane på pinsedag. APG 2,1 – APG 2,13 {ANDEN KJEM PINSEDAGEN}  Då pinsedagen kom, var dei alle samla. 2 Brått kom det eit brus frå himmelen, som når ein … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte, Kristne møte 2018 | 3 Comments

2018.04.15. Jesus er med meg. Maranata.

Tale ved Håkon Martinsen. Håkon las ifrå Apgj2. Apgj.2,41 Dei som tok imot bodskapen hans, vart døypte, og den dagen vart om lag tre tusen lagde til kyrkjelyden. 42 Dei heldt trutt fast ved læra åt apostlane og ved samfunnet, brødsbrytinga og … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2018, Uncategorized | 1 Comment

2018.03.25. Dette er vegen, vandre på den. Møte i Maranata.

https://www.youtube.com/watch?v=rY1nqDrG73g&feature=youtu.be Innleiing ved ein mann. Salme.2,Kvifor ståkar folkeslaga, kvifor legg folka gagnlause planar? 2 Kongane på jorda reiser seg, fyrstane legg råd i lag mot Herren og den han har salva: 3 «Lat oss slita sund deira lekkjer og kasta deira reip … Continue reading

Posted in Kristne møte, Kristne møte 2018 | 2 Comments

2018.03.18. Herren er sjølv profetrøysta, så lytt ikkje til ei kvar “profetrøyst” i denne tida. Møte i Maranata.

Tale ved Håkon Martinsen. Håkon las nokre vers ifrå 1.Kor.11 og sa at her hadde nattverden vorte til meir ordinært måltid, det skulle den ikkje vere. 1.Kor.11,17 Når eg no gjev dykk mine påbod, kan eg ikkje rosa dykk for samkomene … Continue reading

Posted in Kristne møte, Kristne møte 2018 | 6 Comments

2017.12.10&17. Tal Guds Ord, det er levande og kraftig og gjer det verket han sender det til.

  Vere frimodig og halde fram Guds Ord. Møte i Maranata 10.12.2017. https://www.youtube.com/watch?v=ahiJO2aF85A&feature=share Innleiing ved John Miland: Gud gjer under også ved å straffe og det fører til framgang for evangeliet. Apgj.5,1 Ein mann som heitte Ananias, og Saffira, kona … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2017 | 1 Comment

2017. 10.18. & 11.5. Ny skapning i Kristus. Ferdiglagde gjerningar.

  Få oppleve å gå i ferdiglagde gjerningar. Bønnemøte i Maranata, onsdag 18.10.2017. Tale ved Håkon Martinsen. Matt.14,22-33. 22 Straks etter fekk Jesus læresveinane til å gå i båten og fara føre over til hi sida, medan han bad farvel med … Continue reading

Posted in Kristne møte, Kristne møte 2017 | Leave a comment

Herren vil velsigne meg så eg skal få kjenne at han har skapt meg og forma meg for å bruke meg no i denne avslutningstida. Møte i Maranata 17.9.2017.

Eg var ikkje på dette møtet, men eg tek likevel imot det som ein bodskap til meg sjølv: Tale ved Håkon Martinsen. JOH 5,19   Då tok Jesus til ords og sa til dei: “Sanneleg, sanneleg, det seier eg dykk: … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2017 | 3 Comments

Maranata 10.9.2017. Gud elskar oss i Kristus og det er som eit frieri.

  Innleiing ved John Miland. MTT 13,23 – MTT 13,30 Men den som vart sådd i god jord, er den som høyrer ordet og skjønar det. Han gjev grøde: hundre foll, seksti foll eller tretti foll.”   24 {UGRASET I … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2017 | 4 Comments

2017.08.27. Maranata. Han som byrja den gode gjerning i deg, han skal også fullføra den.

    Innleiing ved Petrine. MTT 6,24 – MTT 6,34 Ingen kan tena to herrar. Han vil hata den eine og elska den andre, eller halda seg til den eine og vanvørda den andre. De kan ikkje tena både Gud … Continue reading

Posted in Kristne møte 2017, Psykologi | Leave a comment

2017.08.20. Maranata: Det er sanneleg ei ny tid. + 3 møter i Betel Volda i sommar.

Tyding av tungdtale: For der er ingen ting, som kjem imot deg, som eg Herren, ikkje veit om. Eg veit om det, alle ting. Og eg har sett dine tårer, eg har høyrt di røyst, eg har høyrt og dine … Continue reading

Posted in Filosofi, Historie, Kristendom, Kristne møte 2017, Psykologi, religion og politikk | Leave a comment