Category Archives: Kristne møte 2018

2018.05.06. Herren er den same og vil framleis strekke ut sin arm til teikn og under. 

Innleiing. Ein mann las om då den Heilage Ande kom over disiplane på pinsedag. APG 2,1 – APG 2,13 {ANDEN KJEM PINSEDAGEN}  Då pinsedagen kom, var dei alle samla. 2 Brått kom det eit brus frå himmelen, som når ein … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte, Kristne møte 2018 | 3 Comments

2018.04.15. Jesus er med meg. Maranata.

Tale ved Håkon Martinsen. Håkon las ifrå Apgj2. Apgj.2,41 Dei som tok imot bodskapen hans, vart døypte, og den dagen vart om lag tre tusen lagde til kyrkjelyden. 42 Dei heldt trutt fast ved læra åt apostlane og ved samfunnet, brødsbrytinga og … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2018, Uncategorized | 1 Comment

2018.03.25. Dette er vegen, vandre på den. Møte i Maranata.

https://www.youtube.com/watch?v=rY1nqDrG73g&feature=youtu.be Innleiing ved ein mann. Salme.2,Kvifor ståkar folkeslaga, kvifor legg folka gagnlause planar? 2 Kongane på jorda reiser seg, fyrstane legg råd i lag mot Herren og den han har salva: 3 «Lat oss slita sund deira lekkjer og kasta deira reip … Continue reading

Posted in Kristne møte, Kristne møte 2018 | 2 Comments

2018.03.18. Herren er sjølv profetrøysta, så lytt ikkje til ei kvar “profetrøyst” i denne tida. Møte i Maranata.

Tale ved Håkon Martinsen. Håkon las nokre vers ifrå 1.Kor.11 og sa at her hadde nattverden vorte til meir ordinært måltid, det skulle den ikkje vere. 1.Kor.11,17 Når eg no gjev dykk mine påbod, kan eg ikkje rosa dykk for samkomene … Continue reading

Posted in Kristne møte, Kristne møte 2018 | 6 Comments