Category Archives: Kristne møte 2017

2017.05.21. Gud er som ein pottemakar som formar vårt idre menneske som eit leirkar.

  Innleiing ved ein ung mann. DMR 15,10 – DMR 15,19 Mennene i Juda spurde: “Kvifor kjem de hit og tek på oss?” Dei svara: “Vi vil binda Samson og gjera like eins med han som han har gjort med … Continue reading

Posted in Kristne møte 2017 | Leave a comment

2017.05.15. Jesu frelseverk inkluderer alt vi treng.

Møte i Maranata.    Innleiing ved John Miland. MTT 14,34 – MTT 14,36 {DEI SJUKE VERT BORNE TIL JESUS}  Då dei kom over, la dei til lands i Gennesaret. 35 Folket der på staden kjende han att og sende bod … Continue reading

Posted in Kristne møte 2017 | Leave a comment

2017.05.07. Knyt trua di til Guds Ord og la det vere lykte for din fot og lys på din sti.

Innleiing ved Ola-Kåre Bjørneset. Ola-Kåre las 1.Tit.2,4. 1TI 2,2 – 1TI 2,4 Bed for kongar og alle som er i høg stilling, så vi kan leva eit stilt og roleg liv i gudsfrykt og vinna vørdnad. 3 Dette er godt … Continue reading

Posted in Kristne møte 2017 | Leave a comment

2017.04.30. Heilag kvardag. Herren er oss nær og vi kan stole på han.

Tale ved Håkon Martinsen. Håkon talte over Luk.14,8-11, eg tek med litt meir: LUK 14,7 – LUK 14,14 {SANN AUDMYKT OG GJESTFRIDOM}  Då han la merke til korleis gjestene valde seg ut dei øvste plassane ved bordet, fortalde han dei … Continue reading

Posted in Økonomisk politikk, Kristne møte 2017, religion og politikk, Vitskap og religion | Leave a comment

2017.04.17&23 Gå ut i det frie området og legg ut på djupt vatn.

Møte i Maranata 2. påskedag og søndagen etter. Tale ved Tore Kristiansen. 1KG 17,1 – 1KG 17,16 {ELIA OG RAMNANE}  Elia frå Tisjbe, ein av innflyttarane i Gilead, sa til Akab: “Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som eg … Continue reading

Posted in Kristne møte 2017 | Leave a comment

2017.04.09. Palmesøndag. ”Stormen” er allereie i gang. Men Jesus vil bevare alle dei som tek si tilflukt til han.

Dagens tekst: SKR 9,9 – SKR 9,10 {FREDSKONGEN PÅ SION}  Gled deg storleg, Sions dotter,  set i og jubla, Jerusalem!  Sjå, kongen din kjem til deg.  Rettferdig er han, og siger har han fått;  audmjuk rid han på eit esel,  … Continue reading

Posted in Kristne møte 2017 | 1 Comment

2017.03.26. Rettferd ved tru. Den rettferdige, ved tru skal han leve, då er Guds Ord mat for han, som han skal ete og leve av.

Innleiing ved Jan Ludvik. JER 29,11 For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier Herren, fredstankar og ikkje ulukketankar. Eg vil gje dykk framtid og von. Tale ved Tore Kristiansen. Tore talte om rettferd ved trua på Jesus. … Continue reading

Posted in Kristne møte 2017 | Leave a comment

2017.03.19. Frimodet må du ikkje kaste bort, for det har stor lønn. 

  Innleiing ved Kai.   Kai talte over at Jesus gjorde vatn til vin, ved bryllaupet i Kana (Joh.2,1-10), han sa at når vi les i Bibelen berre vant for oss, for vi forstår det ikkje og får ikkje så … Continue reading

Posted in Kristne møte 2017 | 2 Comments

Mitt minneord om mor.

 Ved Jesu kors fann ho den ekte kjærleiken –  Gud er kjærleik- og der vart ho styrkte ved Guds kraft i sitt daglege liv. Samtidig hadde ho vidsyn, og det er i grunnen godt sameinleg med hennar tru, for det … Continue reading

Posted in Kristne møte 2017 | 2 Comments

2017.03.05. Jesu frelsesverk er fullført og fullkome. Derfor er du frelst ved trua på han. Derfor er du fri og har sigra.  Åleine ved tru får du komme til han.

Tyding av tungetale: Innleiing med forbønn og tyding av tungetale.   Ein mann innleia med nokre ord frå det gamle testamentet om å frykte Herren. Ikkje slik at vi skal vere redd han, for han elskar oss, men vi skal … Continue reading

Posted in Kristne møte 2017 | 1 Comment