Category Archives: Kristne møte 2017

2017.12.10&17. Tal Guds Ord, det er levande og kraftig og gjer det verket han sender det til.

  Vere frimodig og halde fram Guds Ord. Møte i Maranata 10.12.2017. https://www.youtube.com/watch?v=ahiJO2aF85A&feature=share Innleiing ved John Miland: Gud gjer under også ved å straffe og det fører til framgang for evangeliet. Apgj.5,1 Ein mann som heitte Ananias, og Saffira, kona … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2017 | 1 Comment

2017. 10.18. & 11.5. Ny skapning i Kristus. Ferdiglagde gjerningar.

  Få oppleve å gå i ferdiglagde gjerningar. Bønnemøte i Maranata, onsdag 18.10.2017. Tale ved Håkon Martinsen. Matt.14,22-33. 22 Straks etter fekk Jesus læresveinane til å gå i båten og fara føre over til hi sida, medan han bad farvel med … Continue reading

Posted in Kristne møte, Kristne møte 2017 | Leave a comment

Herren vil velsigne meg så eg skal få kjenne at han har skapt meg og forma meg for å bruke meg no i denne avslutningstida. Møte i Maranata 17.9.2017.

Eg var ikkje på dette møtet, men eg tek likevel imot det som ein bodskap til meg sjølv: Tale ved Håkon Martinsen. JOH 5,19   Då tok Jesus til ords og sa til dei: “Sanneleg, sanneleg, det seier eg dykk: … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2017 | 3 Comments

Maranata 10.9.2017. Gud elskar oss i Kristus og det er som eit frieri.

  Innleiing ved John Miland. MTT 13,23 – MTT 13,30 Men den som vart sådd i god jord, er den som høyrer ordet og skjønar det. Han gjev grøde: hundre foll, seksti foll eller tretti foll.”   24 {UGRASET I … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2017 | 4 Comments

2017.08.27. Maranata. Han som byrja den gode gjerning i deg, han skal også fullføra den.

    Innleiing ved Petrine. MTT 6,24 – MTT 6,34 Ingen kan tena to herrar. Han vil hata den eine og elska den andre, eller halda seg til den eine og vanvørda den andre. De kan ikkje tena både Gud … Continue reading

Posted in Kristne møte 2017, Psykologi | Leave a comment

2017.08.20. Maranata: Det er sanneleg ei ny tid. + 3 møter i Betel Volda i sommar.

Tyding av tungdtale: For der er ingen ting, som kjem imot deg, som eg Herren, ikkje veit om. Eg veit om det, alle ting. Og eg har sett dine tårer, eg har høyrt di røyst, eg har høyrt og dine … Continue reading

Posted in Filosofi, Historie, Kristendom, Kristne møte 2017, Psykologi, religion og politikk | Leave a comment

25.6.2017. Vere brennande i ånda.

Møte i Maranata i Oslo 27.6.2017. SKR 3,2 {ØVSTEPRESTEN JOSVAS SKULD OG FRIKJENNING}   Herren sa til Satan: “Gjev Herren må visa deg til rettes, Satan! Ja, gjev Herren, som har valt ut Jerusalem, må visa deg til rettes! Er … Continue reading

Posted in Filosofi, Kristendom, Kristne møte 2017, Psykologi, Vitskap og religion | Leave a comment

2017.06.18. Ekte kristendom: frelsa er gratis, vi må berre audmjuke oss og ta imot i tru, av berre nåde. Møte i Maranata.

LUK 8,43 – LUK 8,48   No var det ei kvinne der som hadde hatt blødingar i tolv år. Alt ho åtte hadde ho lagt ut til lækjarar, men ingen hadde greitt å gjera henne frisk att. 44 Ho gjekk … Continue reading

Posted in Filosofi, Kristendom, Kristne møte 2017, Psykologi, religion og politikk | 3 Comments

2017.06.11. Komme til Jesus med sine problem og behov. Ta imot Faderens omsorg. Gud vil kunngjere sin mangfaldige visdom gjennom Jesu kyrkje.

Innleiing ved Håkon Martinsen. Gud vil kunngjere sin mangfaldige visdom gjennom Jesu kyrkje. EFE 3,1 – EFE 3,10 {PAULUS, APOSTEL FOR HEIDNINGANE}  Difor bøyer eg mine kne, eg, Paulus, som no er Jesu Kristi fange for dykkar skuld, de heidningar. … Continue reading

Posted in Kristne møte 2017 | Leave a comment

2017.05.28. Herren vil forsyrgje sine born. Han vil frie meg ut og føre meg vidare inn i eit land som flyt med melk og honning.

Innleiing. Ein ung mann las: 1TE 5,19   Sløkk ikkje ut Anden! Tale ved Håkon Martinsen. JOH 14,1 – JOH 14,11 {VEGEN, SANNINGA OG LIVET}  Lat ikkje hjarta dykkar uroast! Tru på Gud, og tru på meg! 2 I huset … Continue reading

Posted in Kristne møte 2017 | Leave a comment