Category Archives: Kristne møte 2016

2016.12.11. Ein bana veg.

Tyding av tungetale: Jesus har bana vegen for meg, han er vegen til Faderen. Møte i Maranata 11.12.2016. Innleiing ved Ragnar. Ragnar minna om jødane som krangla og derfor fekk dei ikkje komme inn i det lova landet, men måtte … Continue reading

Posted in Kristne møte 2016 | Leave a comment

2016.12.04. Maranata. Tenesta til øvstepresten Josva vart problematisk, men løysinga ligg i trua på Guds Messias.

Innleiing: Så eg takkar Gud for at kvinnene er nokså “timeglasforma”. Men med mi tru på han dristar eg meg til å påstå noko meir og så takkar eg han for det også. Torsdag 8.12.2016. tok eg eksamen i fysiologi. … Continue reading

Posted in Kristne møte 2016 | Leave a comment

2016.11.06. Kvilens vatn.

Gud vil at alle hans born skal vere fylt av straumen som flyt fram ifrå dåp i den Heilage Ande. Møte i Maranata 6.11.2016. Innleiing ved John Miland. 2KO 5,17 Difor, om nokon er i Kristus, er han ein ny … Continue reading

Posted in Kristne møte 2016 | 2 Comments

2016.10.30. Maranata. Herren er nær.

    Herren er nær. Møte i Maranata 30.10.2016. Tale ved Håkon Martinsen. MIK 7,8 – MIK 7,9 {LJOS I MØRKRET}  Gled deg ikkje over meg, min fiende,  for om eg fell, reiser eg meg att.  Og sit eg i … Continue reading

Posted in Kristne møte 2016 | Leave a comment

2016.10.23.Maranata. Immanuel, Gud med oss.

Jesus sa til oss gjennom tyding av tungetale: Eg er den same og vil forbli det for evig. Eg har talt. Derfor lyd på mitt – lyd til mitt Ord og fullfør dette. Så skal eg, Herren, vere med deg. … Continue reading

Posted in Kristne møte 2016 | Leave a comment

2016.10.02. M. Gud brukar det som ingen ting er.

Bakgrunn/innleiing: Gud vil gjere meg til eit kar til si ære (Bodskapen 18.9.2016.). Eg bad han om ei kone og det var ei sak som han ville ta seg av, men det har enno ikkje vorte noko av. Det vart … Continue reading

Posted in Kristne møte 2016 | Leave a comment

2016.09.18.M. Jesus har sett framfor meg ei opna dør.

Sjå opp til Jesus. Han har sett framfor meg ei opna dør. Møte i Maranata. Jesus sa til meg: For himmelen er open og eg har sett framfor deg ei opna dør. Og der er ingen som kan lukke den … Continue reading

Posted in Kristne møte 2016 | 7 Comments

2016.08.14.M.Gå den vegen Jesus har staka ut.

Gå den vegen Jesus har staka ut for deg. Håpet om Guds herlegdom gjorde oss ikkje til skamme, for Guds kjærleik vart utrend i vårt hjerte ved den Heilage Ande som var oss gitt (Rom.5,5). Eg opplevde Guds kjærleik i … Continue reading

Posted in Kristne møte 2016 | Leave a comment

2016.04.24. Maranatha. Gud står bak sitt Ord.

Gud står bak sitt Ord. Møte i Maranatha 24.4.2016. Tungetale ved John Miland, tyding ved Håkon Martinsen: Eg står bak mitt Ord, eg er den evige, sanne klippe, urokkeleg, uforanderleg er mitt namn. Og eg har kalla deg ved namn … Continue reading

Posted in Kristne møte 2016 | Leave a comment

2016.05.16. Maranatha. Verte fyllt av Guds Ande, av berre nåde.

Verte fylt av Guds Ande av berre nåde. Møte i Maranatha 16.5.2016.   Tale ved Tore Kristiansen. Tore Kristiansen talte om betydninga av at Guds Ande kjem over oss (Jes.32,15), hans salving vert verande i oss, den lærer oss alt … Continue reading

Posted in Kristne møte 2016 | 1 Comment