Category Archives: Kristne møte 2015

2015.12.06.M. Følgje Jesus.

Når vi følgjer Jesus, blir det resultat. Møte i Maranatha 6.12.2015. Innleiing. Oddbjørg las ifrå jule-evangeliet. Tale ved Tore Kristiansen. Tore oppmuntra oss til å vere pågåande med å rope til Herren og bestemmte på å følgje han. Han talte … Continue reading

Posted in Kristne møte 2015 | Leave a comment

2015.10.25.M. Dansen rundt gullkalven.

Mange forførarar har gått ut i denne tida, men eg må vake og høyre kva Anden talar. Møte i Maranata 25.10.2015. Innleiing ved Turid Miland. Det var nokon som las om døyparen Johannes, men eg hugsa ikkje sikkert om det … Continue reading

Posted in Kristne møte 2015 | Leave a comment

2015.10.18.M. Lev i kjærleik, liksom Jesus elska oss.

Efesarbrevet er som Høgsongen i det nye testamentet. Møte i Maranata 18.10.2015. Tale ved Tore Kristiansen.   Tore kalla Efesarbrevet for Høgsongen i det nye testamentet og las ifrå Ef.5: EFE 5,2 Lev i kjærleik, liksom Kristus elska oss og gav … Continue reading

Posted in Kristne møte 2015 | Leave a comment

2015.10.04.M. Dødsrikets portar skal ikkje få makt over Jesu kyrkje.

Bygge oppatt tempelet og muren kring Jerusalem. Møte i Maranatha 4.10.2015. Innleiing. Oddbjørg sa noko om at Jesu læresveinar gjekk frå alt dei eigde og følgde han. Ho sa også noko om at ho syntest det var så fælt å … Continue reading

Posted in Kristne møte 2015 | Leave a comment

2015.09.20&27. Nattverd med Jesus, ta imot han i ditt hjerte og la han fylle deg med si salving og si kraft. Han utrustar sine tenarar og set dei til vakt på muren.

Nattverd med Jesus. Opne ditt hjerte og han vil fylle deg med si salving og si kraft. Møte i Maranata søndag 20.9.2015. Innleiing. Knut las: MRK 10,46 – MRK 10,52 {DEN BLINDE BARTIMEUS}  Så kom dei til Jeriko. Og då … Continue reading

Posted in Kristne møte 2015 | Leave a comment

2015.06.21. M. Sjå opp til himmelen.

Han sette mine føter på ein klippe og la ein ny song i min munn. Møte i Maranatha 21.6.2015. Sjå på Jesus og vere oppteken med det som høyrer himmelen til. Tungetale ved Oddbjørg, tyding ved Tore:   Min frelsar … Continue reading

Posted in Kristne møte 2015 | Leave a comment

2015.06.14.M. Guds Ord gjer det han sender det til.

Det er Guds Ord som skal ha framgang og makt i denne tida. Møte i Maranatha 14.6.2015. Innleiing ved Oddbjørg.   OSP 13,9   Ljoset åt dei rettferdige skin klårt, men lampa åt dei gudlause sloknar. OSP 24,19 – OSP 24,20   … Continue reading

Posted in Kristne møte 2015 | Leave a comment

2015.05.03. M. Ta på seg Guds rustning.

Sjå kva Gud har gitt oss og bruke det, det er mykje større enn det som er i denne verda. Møte i Maranatha 3.5.2015. Innleiing ved Åse Mella. RMR 12,1 – RMR 12,2 {DET KRISTNE LIVET} Så legg eg dykk … Continue reading

Posted in Kristne møte 2015 | Leave a comment

2015.04.26.M. Herren er min hyrde.

Ver frimodig og sterk. Møte i Maranatha 26.4.2015. Innleiing ved Mari. SLM 23,1 – SLM 23,6 {HERREN ER MIN HYRDING} Ein Davids-salme   Herren er min hyrding, det vantar meg ingen ting. 2   Han lèt meg liggja i grøne enger; han … Continue reading

Posted in Kristne møte 2015 | Leave a comment

2015.04.19. M. Berre eitt evangelium.

Verte sterke i Herren og i hans kraft. Møte i Maranatha 19.4.2015. Innleiing ved John Miland. John fortalde at under krigen fekk dei ikkje skikkeleg kaffi, men noko surrogatkaffi, den var å få kjøpt som eit rimeleg alternativ tett etter … Continue reading

Posted in Kristne møte 2015 | Leave a comment