Category Archives: Kristne møte 2013

2013.12.08.M. Enka med oljekoppen.

Setje fram det eg har og la Jesus ta hand om det og velsigne det. Guds kraft er til stades og han vil openberre den mellom oss. Løynkammerbøna. Vitne om Jesus. Den Heilage Ande skal overbevise verda om synd, dom … Continue reading

Posted in Kristne møte 2013 | 4 Comments

2013.12.01. Frelst inn i Jesu kyrkje. Forsoning og gjenoppretting.

Jesus kallar eit menneske til å komme til han. Han vil lækje ditt fråfall og dine sår. Du har gått dine eigne vegar og dei vegane du no går, fører ikkje til himmelen. Men han kallar deg til å vende … Continue reading

Posted in Kristne møte 2013 | Leave a comment

2013.11.03.M. Den bortkomne sonen.

Bortkomne søner og døtre. Møte i Maranata 3.11.2013.   Tale ved John Langerud. John sa den Heilage Ande hadde overbevist han, allereie for tre dagar sidan, at no skulle han tale til dei som lytta på radioen[1], det er kjende … Continue reading

Posted in Kristne møte 2013 | Leave a comment

2013.10.06.M. Jesus er den same og gjer dei same gjerningane no.

Søke Gud i løynkammerbøna, kle seg i Guds fulle rustning. Jesus vil samle sine born der han openberrar si kraft. Det folk han dannar og reinsar, skal forkynne hans pris. Søk Herren i alle ting og han vil velsigne deg. Møte … Continue reading

Posted in Kristne møte 2013 | Leave a comment

2013.09.29.M. Vitne om Guds gjerningar.

Vitne om Guds gjerningar. Nattverd og vitne-møte i Maranata. 29.9.2013. Gud gjev meg hjelp med sin Ande og si kraft og slik ventar eg han vil han gje meg hjelp i form av ei kone. Virtuella og ”Miss Oslo 1990”? … Continue reading

Posted in Kristne møte 2013 | Leave a comment

2013.09.16.M. Ta vare på den fagre skatten.

Ta vare på den fagre skatten. Ta trua til skjold. Jesus vil openberre si kraft mellom sine heilage. Det folk han har reinsa, skal forkynne hans pris. Møte i Maranata 16.09.2013.   Tale ved John Miland: John sa han hadde … Continue reading

Posted in Kristne møte 2013 | Leave a comment

2013.09.08.M. Jesus vil reinse deg igjen.

Jesus vil reinse deg oppatt på nytt igjeng. Han ynskjer å bruke deg. Du er verdifull. Gjennombrot i ditt liv, i familien og i kyrkjelyden. Møte i Maranatha 8.9.2013.   Innleiing ved John Miland: John las ifrå Apgj.2 og sa … Continue reading

Posted in Kristne møte 2013 | 1 Comment

2013.08.18.M. Lovprise Jesus mellom heidningane.

Fortelje om Jesu gjerningar. Han vil frelse menneske, sette dei fri og gjere dei til nye skapningar. Møte i Maranatha 18.8.2013.   Tungetale ved Mari, tyding ved John Miland:   Ja, seier Herren, eg har sagt i mitt ord, at … Continue reading

Posted in Kristne møte 2013 | Leave a comment

2013.05.26.M. Gud vil støtte den som heilhjarta held seg til han.

Guds auge fer utover heile jorda, for at han kan støtte den som heilhjarta held seg til han.Vere stille og bie på Herren og få oppleve at han svarar på bønene til dei heilage. Nattverdsmøte med bønn og vitnemål i … Continue reading

Posted in Kristne møte 2013 | Leave a comment

2013.05.13.Maranata. Forkynne Guds fulle råd til frelse.

Søke Gud i løykammerbøna, kle seg i Guds fulle rustning, i Guds kraft, lytte til Andens tale, gå den vegen Jesus stakar ut for meg. Halde fram Guds Ord, seie det Ordet seier.   Tale ved John Miland. John sa … Continue reading

Posted in Kristne møte 2013 | Leave a comment