Category Archives: Kristne møte 2012

2012.10.27&12.09.Maranata. Jesus har omsorg for oss.

Jesus sa til oss: ” Kom til meg og du skal få kjenne eg gjer alle ting nye. … For eg Herren, eg kjem igjen og eg kjem igjen og eg kjem igjen, eg gjev ikkje opp mine henders gjerningar, … Continue reading

Posted in Kristne møte 2012 | 1 Comment

2012.10.14.Maranata. Alt kjøts Gud, ingen ting er umogleg for han.

Vi skal ikkje vere opptekne av denne verda, den går sin undergang i møte. Men vi skal vende blikket opp til Jesus og vere opptekne av han. Eg kan ikkje stole på menneske, men eg skal stole på han og … Continue reading

Posted in Kristne møte 2012 | 4 Comments

2012.09.30.Maranata. Lækjedom i Jesu sår.

Jesus sa til meg: Eg skal gi deg det Golgata har brakt deg, og det er eit fullbrakt og fullkome verk. I meg skal du få kjenne at du ingen ting skal mangle. I meg skal du få oppleve at … Continue reading

Posted in Kristne møte 2012 | 1 Comment

2012.06.17.Maranata. Andens frukter, nådegåver og tenester.

Jesus sa til meg: La ikkje trua verte broten ned av alt det du ser, av alt det du leser. Så bevar ditt hjerte framfor alt det som bevarast kan. La trua sin løyndom vere til stades i eit reint … Continue reading

Posted in Kristne møte 2012 | Leave a comment

2012.06.03.Maranata. Davids syndserkjenning.

Jesus sa til oss: Ja, eg er her i kveld, seier Herren. Og eg har talt til ditt hjerte atter ein gang. Og eg vil at du skal vende deg bort ifrå synda, som du prøver å skjule for meg. … Continue reading

Posted in Kristne møte 2012 | 3 Comments

2012.05.27. Pinsestemne. Ebeneser Volda.

Ta imot og gjere bruk av nådegåvene. Gå med ein bodskap om trøyst og gjenoppretting. Eg er inkludert, Jesus har valt meg ut til å ta imot og tene han med nådegåvene. Jesus kalla meg til å gå med ein … Continue reading

Posted in Kristne møte 2012 | 3 Comments

2012.05.20.Maranata. Gled deg i Herren, så vil han gje deg det som ditt hjarte attrår.

Det som skjer i verda no, har Gud føresagt i sitt Ord, så vi skal ikkje verte opptekne av det, men glede oss i Jesus frelse, så vi vert opptekne av det som høyrer Jesus rike til, vi skal søke … Continue reading

Posted in Kristne møte 2012 | 1 Comment

2012.05.13.M. Vere trugen i det små.

Søk Herren av heile dykkar hjarte og de skal få oppleve at han svarar på dykkar bøner. Eg skal vere trugen i det små og bruke det Jesus har gjeve meg og han vil setje meg over større ting. Han … Continue reading

Posted in Kristne møte 2012 | Leave a comment

2012.04.29&05.06.M. Gud vil utgyte sin Ande over alt kjøt.

Gud vil utgyte sin Ande over alt kjøt, han vil openberre si kraft mellom oss. Motstand vil reise seg mot det som han gjer. Men vi skal ikkje vere opptekne av det, men vi skal vere opptekne av det som … Continue reading

Posted in Kristne møte 2012 | Leave a comment

2012.04.22.M. Hald fast på det du har.

Hald fast på det du har, så ingen får ta krona di. Ikkje vere oppteken av det som er her nede, men søke inn til Jesus og verte fylt av den Heilage Ande. Han vil gå føre meg og leie … Continue reading

Posted in Kristne møte 2012 | Leave a comment