Category Archives: Kristne møte 2011

2011.12.18. Maranata. Jesus kalla Sions dotter ut i fridomen.

Jesus sa til Sions dotter: For nådens sol skin, rettferdssola har gått opp med lækjedom og du kan gå ut i fridomen og du skal fryde og du kan gå ut i dansen med dei glade. Du skal ikkje bry … Continue reading

Posted in Kristne møte 2011 | 9 Comments

2011.12.11.Maranata. Dersom du trur, skal du få sjå Guds herlegdom.

Jesus sa til oss: Sjå mitt auge, det fer over den ganske jord for at eg med mi kraft kan støtte den som har hjertet sitt heilt med meg. …. Eg har sagt i mitt Ord at de skal ikkje … Continue reading

Posted in Kristne møte 2011 | Leave a comment

2011.12.04. Maranata. Forherd ikkje ditt hjerte.

Jesus sa til deg: Å, i dag om du høyrer mi røyst, så forherd ikkje ditt hjerte. Sjå, eg står for døra og bankar på ditt hjerte. Omvend deg og ta imot mi frelse. Innleiing. Det var ei kvinne som … Continue reading

Posted in Kristne møte 2011 | Leave a comment

2011.11.06. Maranata.Jesus har dekka bord for meg, rett framfor mine fiendars auge.

Jesus sa til oss: Ja, seier Herren, sjå eg har gjort alt ferdig, du skal vite at eg har dekka eit bord for deg, like framfor dine fiendars auge. Og du skal vere frimodig mitt barn, og ta til deg … Continue reading

Posted in Kristne møte 2011 | Leave a comment

2011.11.06. Jesus Church. Abrahams tru. Sjå med hjartas opplyste augo.

Jesus sa til oss: Og så kallar eg deg, mi menigheit, gå på det du ser i ditt hjerte, gå på det du ser i ditt indre. Ikkje ver redd for omstende, ikkje ver redd det ytre, ikkje ver redd … Continue reading

Posted in Kristne møte 2011 | Leave a comment

2011.10.09.Maranata. Frigjort og rettferdiggjort ved trua på Jesus.

Jesus sa til oss: Ja, jeg skal la mitt nådebudskap gå ut over dette landet, sier Herren, og mange skal ta imot, sier Herren. For det er mange som kjemper og innser og føler at det er tungt å være … Continue reading

Posted in Kristne møte 2011 | Leave a comment

2011.10.02.Maranata. Set lyset i staken, så skin det for alle.

 Takkebønn gjennom tyding av tungetale og Jesu svar: Ja, jeg priser og opphøyer deg, du som har gjenløst meg, du som har slettet ut alle mine synder, jeg priser deg for det verket som du gjorde på Golgata. Jeg takker … Continue reading

Posted in Kristne møte 2011 | Leave a comment

2011.08.28.M. Jesus gjev meg noko nytt.

Jesus sa til meg: Her i denne stund flyter salveoljen. I den stund der mi salving er, for å bryte banda, for å løfte av åket, for å sette deg i fridom, for å gi deg noko nytt. Opne deg … Continue reading

Posted in Kristne møte 2011 | Leave a comment

2011.08.21.JC. Salving til teneste.

JESUS CHURCH, SØNDAG 21.8.11. KL 16. Forbønn for et ektepar som skulle være misjonærer og tre ektepar som skulle være pastorer.   Misjonærer i Aserbadsjan.   Ved forbønn for en ung familie som skulle reise til Aserbadsjan som misjonærer, kom … Continue reading

Posted in Kristne møte 2011 | Leave a comment

2011.08.07&14. Om terroråtaket i Oslo.

Vi bad for dei berørte. folket byen og landet og Jesus svarde oss: Sjå eg skal bygge opp igjen det nedrivne. Og riva(?) skal eg igjen bygge opp og restaurere. Ja, ikkje berre det, eg vil gjere noko nytt i midten … Continue reading

Posted in Kristne møte 2011 | 6 Comments