Category Archives: Kristne møte 2010

2010.12.19.JC. Nådens kraft fyller deg.

2KO 12,9 – 2KO 12,10 Men Herren sa til meg: “Min nåde er nok for deg, for mi kraft vert fullenda i vanmakt.” Difor vil eg helst rosa meg av mi vanmakt, så Kristi kraft kan bu i meg. 10 … Continue reading

Posted in Kristne møte 2010 | Leave a comment

2010.10.10.JC. Frelse, liv, lækjedom, gjenoppretting.

Frelse, liv, lækjedom, gjenoppretting. JESUS CHURCH, 31.10.2010. ”Eg er Herren din Gud som døde i staden for deg” (Kanskje ikkje heilt ordrett). Mp3-opptak: kjenne at i denne stund, i dette øyeblikk, så kan du få ta imot min frelse, så … Continue reading

Posted in Kristne møte 2010 | Leave a comment

2010.10.10.JC. Reorientering; feste blikket på Jesus.

Reorientering i forhold til liv, kyrkjelyd, trusliv og bønn, ved at vi fester blikket på Jesus. MØTE I JESUS CHURCHE, SØNDAG 23.10.10, KL 17. Stefan Kristiansen talte om dei 12 speikarane som skulle speide ut det landet som Gud hadde … Continue reading

Posted in Kristne møte 2010 | Leave a comment

2010.04.05. Ebeneser. Sjå Guds Lam, som ber verda si synd.

Faderen vitna om Son sin: De har høyrt om mi kraft, den krafta som reiste Kristus opp frå dei døde. De har høyrt om min frelsesplan, som tok til i det øyeblikket relasjonen som eg hadde skapt mellom (meg og … Continue reading

Posted in Kristne møte 2010 | Leave a comment

2010.03.07. Set din lit til Herren. Tru på underet.

Jesus sa til oss: Eg gjer under i dag, seier Herren. Stol på min lovnad. For eg kjem aldri for seint til mine born. Eg ynskjer (dykk)? at eg skal få openberre meg for dykk, seier Herren. Og eg ynskjer … Continue reading

Posted in Kristne møte 2010 | Leave a comment

2010.02.28.Sion.Legge byrdene på Jesus. Ut i fritt rom.

Jesus sa til meg: Og du skal få legge desse tinga som du ber på og som du held så fast på, skal du få legge hos meg, seier Herren. Og eg skal føre deg ut i fritt rom og … Continue reading

Posted in Kristne møte 2010 | Leave a comment