Category Archives: Kristne møte 2009

2009.Okt. Når du er svak, får du verte sterk.

Tungetale og tyding ved Stefan Kristiansen: Ikke ordrett: Si ikke at det er umulig, sier den Hellige Ånd. (det same vart gjentatt med annen ordlyd) Mp3-opptak: er jeg ikke den Gud som sier at ingen ting er umulig for den … Continue reading

Posted in Kristne møte 2009 | Leave a comment

2009.Nov.JC.Verda ventar på det Jesus har deponert i mitt hjerte.

Tyding av tungetale ved Stefan Kristiansen: …. (vandrer gjennom uken?), tenk at det ikke er andre ting som må skje, men se, jeg har lagt det i din munn, jeg har lagt det i dine hender, evangeliekraften, min kraft til … Continue reading

Posted in Kristne møte 2009 | Leave a comment

2009.09.13.M. Sjå på Jesu fullførde verk. Han har gjort eit verk for meg, i meg og gjennom meg.

I slutten av møtet kom der bodskap gjennom tyding av tungetale der det vart sagt: Jeg (er med deg?), sier Herren, inntil denne stund, og jeg skal være med deg til du står der seirende og jublende heime hos meg … Continue reading

Posted in Kristne møte 2009 | Leave a comment

2009.08.17.M. Guds ekte born og sanne tenarar.

Tyding av tungetale: Ja, dere vil bli forundret, sier Herren, når dere får se hva jeg skal gjøre i denne siste tiden, før jeg kommer igjen. Jeg skal vise min kraft og min makt iblant folkene, så de skal få … Continue reading

Posted in Kristne møte 2009 | Leave a comment

2009.06.16.Eining i trua på Jesus.

Tungetale og tyding ved Roar Grande: ……og dere hatt enhet med meg, akkurat slik som de fordums tid hadde enhet, de ble spredt for alle vinder når forfølgelsen kom, men på grunn av den enheten som de hadde, så hadde … Continue reading

Posted in Kristne møte 2009 | Leave a comment

2009.06.14.M. Vert ikkje træl for menneske.

Tyding av tungetale: Frelsen er en gave, frelsen den er Guds utstrakte hand. Frelsen er fullbrakt og broen over selve avgrunnen er bygd, den er bygd solid, grundig, fundamenteringen holder i liv og i død. Og den er grunnlagt på … Continue reading

Posted in Kristne møte 2009 | Leave a comment

2009.06.01.M.Vatn over det tørre.

Tyding av tungetale: For alle dem som har lengsel, dem skal jeg fylle med min ånd. For alle dem som tørster, skal jeg komme og fylle med min ånd. For alle dem som ber meg og har lengsel, så skal … Continue reading

Posted in Kristne møte 2009 | Leave a comment

2009.05.12.Vert fylt av Anden, så vil menneska merke det.

Jesus sa til oss: Du må løfte ditt blikk opp, det er der du møter meg i Anden, og det er – du er ånd og eg er ånd og eg har lagt din ånd ned i deg, så derfor … Continue reading

Posted in Kristne møte 2009 | Leave a comment

2009.05.10.M. Finn vegen til å skode Jesus i hans herlegdom.

Jesus sa til oss: om der berre er nokre få som finn vegen til å sjå meg og skode meg i min herlegdomen, så kan eg med nokre få gjere storverk  kvar som helst og når som helst.   Den … Continue reading

Posted in Kristne møte 2009 | 1 Comment