Category Archives: Kristne møte 2008

2008.11.02.Betel. Jesus er med meg og han er trufast.

Tyding av tungetale ved Rune Einarborg: Og du er mitt barn, eg har født deg påny og du er mitt barn fordi eg er den levande, den oppstandne som har født det nye livet inni deg. Og som let deg … Continue reading

Posted in Kristne møte 2008 | Leave a comment

2008.09.28.Sion.Gå i ferdiglagde gjerningar.

Sion, pinsemenigheta på Åheim, søndag 28.9.08. Møte kl 19. Det var spesielt to bibeltekstar som eg hadde tenkt påi det siste, og når eg sett meg inn i bilen og skulle til åkøyre til møtet såsanna eg for meg sjølv … Continue reading

Posted in Kristne møte 2008 | 5 Comments

2008.08-09.Betel. Jesus dekker bord for meg.

…og eg vil la min Ånd velle frem for deg. Mitt barn som eg elskar og rører ved. Mitt barn, vend deg til meg og eg vil vende meg til deg. Sjåeg står for døra og bankar og eg vil … Continue reading

Posted in Kristne møte 2008 | Leave a comment

2008.06.05.Betel. Guds fred som overgår all forstand, skal vare våre hjarto og våre tankar.

Tyding av tungetale, ved Hans Reite: Ja, frykt ikkje, seier Herren, eg vil lede deg, eg tar deg ved handa og eg vil leie deg fram. Du skal ikkje frykte for kommande dagar, det som skal skje påjorda, for eg … Continue reading

Posted in Kristne møte 2008 | Leave a comment

2008.mai. Betel. Jesus vil gje meg eit rikare liv.

Ver opne, lukk opp hjertet i dag. Eg har talt til dykk på nytt igjen og minna dykk om kor viktig det er at de søker inn til meg. Kor viktig det er at min Heilage Ande får tale, at … Continue reading

Posted in Kristne møte 2008 | Leave a comment

2008.05.11.Ebeneser. Guds favoritt, den ypperste skapning.

1.Bodskap: …til åskilje, til ågå, til åvere der eg vil ha deg. Til åformidle ifråmeg. Å, eg skal bruke deg, du skal fåoppleve store ting, du skal fåoppleve merkelege ting. Men ver -, ha øyrene opne sådu høyrer kva eg … Continue reading

Posted in Kristne møte 2008 | Leave a comment

2008.04.06.Ebeneser. Jesus har kjøpt dette landet med sitt blod.

Tyding av tungetale, Ja, Herren seier det at han har kjøpt dette landet med sitt blod påGolgata. Og dette landet er dyrebart i Herrens auge. Han har satt sitt lys i byer og bygder, der Guds menighet står, det er … Continue reading

Posted in Kristne møte 2008 | Leave a comment