Category Archives: Kristne møte 2000-04

2000.02.16.M40.Jesus bygge sitt tempel og plasserer meg der eg passar inn.

Tyding av tungetale ved Knut Østby: Ja, du møter stengte dører og du møter åpne dører i ditt liv, og gjennom lang tid så har du fått smertelig erfare at også stengte dører har møtt deg og du kjenner det … Continue reading

Posted in Kristne møte 2000-04 | Leave a comment

2000.05.24.M40. Jesus, min konge, frelsar, venn og bror. Han har denne verda i si hand.

Profetisk bodskap ved Kjell Arve Tolås: … som selve velsigneren, og derfor så flyter velsignelsen om, ut i min menighet, derfor skal du også på det, det, det stadium du befinner deg, i den situasjon du befinner deg, så skal … Continue reading

Posted in Kristne møte 2000-04 | Leave a comment

2000.06.07.M40. Hjelp ifrå heilagdomen, støtte frå Sion. Vere kanal for Guds velsigning.

Profetisk bodskap ved Kjell Arve Tolås: … som selve velsigneren, og derfor så flyter velsignelsen om, ut i min menighet, derfor skal du også på det, det, det stadium du befinner deg, i den situasjon du befinner deg, så skal … Continue reading

Posted in Kristne møte 2000-04 | 1 Comment

2000.06.15.M40. Gud våker over sitt Ord, for å fullføre det.

profetisk bodskap ved forstandar Kjell Arve Tolås: ….. som våker over mitt ord, for å fullbyrda det. Og derfor når du har mitt eget ord under dine føtter, under dine handlinger, så skal du også få oppleva at eg står … Continue reading

Posted in Kristne møte 2000-04 | Leave a comment

2000.06.26.M40.Eg møter hindringar og vanskar, men kan glede meg over at veien opp til Herren er open og fri.

Tungetale ved Kjell Arve Tolås, tyding ved Knut Østby: Ja, gled deg, sier Herren,  fordi du vet at veien er (åpen?) og den er ikke bare åpen, men i dag er den åpen for deg, det er din lykke i … Continue reading

Posted in Kristne møte 2000-04 | Leave a comment

2000.07.02.M40.Lytte til kva Jesus vil kviskre i mitt hjerte. Det er ikkje alltid verda forsterkar hans røyst.

Tungetale ved forstandar Kjell Arve Tolås, tyding ved Knut Østby: Ja, veien ligger åpen for deg, sier Herren, du tror kanskje at du har nådd et punkt hvor du nå stopper opp, og hvor du ser deg omkring, men nå … Continue reading

Posted in Kristne møte 2000-04 | Leave a comment

2000.10.22.M40. Jesus vil leve gjennom meg.

Profetisk bodskap ved forstandar Kjell Arve Tolås, kanskje ikkje heil ordrett: Ja, eg vil leve i deg og eg vil leve gjennom deg. Jeg vil leve… Minidisk-opptak: … ut gjennom dine hender og dine føter.  Og det er eg som begynner, … Continue reading

Posted in Kristne møte 2000-04 | Leave a comment

2001.11.28.M40. Jesus er kjærleikens konge og han vil regjere utifrå mitt hjertes trone.

Tyding av tungetale ved Kjell-Arve Tolås: Ja, eg vil regjera utifrå ditt hjertes trone, sier Herren, og eg ønska at du selv skal få stiga ned, gi meg den retten som tilkommer meg, for eg er ikkje ute for å … Continue reading

Posted in Kristne møte 2000-04 | 3 Comments

2001.12.02.M40.Jesus er med oss, og der vi møter andre menneske, er kontaktpunktet mellom han og dei.

Tungetale ved Kjell Arve Tolås, tyding ved Knut Østby: Ja, også i denne byen er det mennesker som lengter etter meg. I din nærhet er det mennesker som venter på et ord om meg ifra din munn, sier Herren. Jeg … Continue reading

Posted in Kristne møte 2000-04 | 1 Comment

2002.10.06.M40. Jesus har plassert meg i sin kyrkjelyd, for at eg skal ha den som ei kraftkjelde i mitt liv.

Profetisk bodskap ved forstandar Kjell-Arve Tolås: ……i min menighet. (Det måtte sikkert vere velsigninga det er tale om her, straumen med levande vatn.) Åpna ditt hjerte, for den flyt også deg i møte, mitt elskede barn, og eg ønsker å … Continue reading

Posted in Kristne møte 2000-04 | 2 Comments