Category Archives: Kristne møte 1997-98

1998.05.24.M40.Komme fram for Jesus med frimod, gi han mitt problem,hos han er min styrke, mi kraft og mi løysing.

Tungetale ved Harald Oppsal, tyding ved Knut Østby: Ja, når du trer frem for meg, så skal du vite at, samtidig, din lyst den er i meg og la meg få lov å fylle alle dine lengsler. Derfor skal du … Continue reading

Posted in Kristne møte 1997-98 | Leave a comment

1997.03.30. Indre dagleg fornying og åndeleg vår, ved å glede seg i det fullførde frelsesverket.

Tyding av tungetale ved Øystein Østerhus: Skulle noe være for vanskelig for meg? Nei, se, jeg er Herren som vil fornye dine dager, så det blir som i fordums tid. For visst, så fornyer jeg i dag, da jeg gjenoppliver … Continue reading

Posted in Kristne møte 1997-98 | Leave a comment

1997.09.24.M40. Jesus fyller meg med den Heilage Ande, løfter meg opp på høgda og let meg sjå inn i hans verden.

Tyding av tungetale ved Iglebekk: Ja, enda en gang, sier Herren, så legger jeg ned denne lengsel i ditt hjerte. Jeg, vil vekke ditt indre, jeg vil vekke det som har ligget i ditt hjerte i ditt indre gjennom lang … Continue reading

Posted in Kristne møte 1997-98 | Leave a comment

1997.09.14.M40. Jesus er kristuslivet, han lever i meg, for at eg skal få kvile i han.

Tyding av tungetale ved Knut Østby: Ja, jeg lever, sier Herren. Ditt liv kjennes av og til som en byrde og du sliter, men da skal du vite at (det er) jeg som er kristuslivet. Jeg lever i deg for … Continue reading

Posted in Kristne møte 1997-98 | Leave a comment

1997.06.01.M40. Herren er min hyrde. Derfor skal eg ikkje mangle noko.

Tyding av tungetale ved Kjell Ohldick: Ja, for jeg har gjenløst deg. Jeg har kallt deg ved navn og du er min. Og du skal vite, mitt elskede barn, at om du går gjennom vann, så er jeg med deg, … Continue reading

Posted in Kristne møte 1997-98 | Leave a comment

1997.05.28.M40.Sjå opp til Herren og stråle av glede. Han vil openberre sin herlegdom for meg og vise meg den veg han har staka ut.

Tyding av tungetale ved Kjell Ohldick: … om du er midt i ørkenen eller føler deg midt i ørkenen, så skal du vite, sier Herren, at jeg er din hyrde, og jeg leder deg til grønne gressganger, til hvilens vann. … Continue reading

Posted in Kristne møte 1997-98 | Leave a comment

1997.02.23.M40. Herren vil openberre sin plan, så rettferdssola går opp med lækjedom under sine vinger.

Tyding av tungetale ved Finn Arne Lauvås: Ja, sier Herren, som mitt folk den gang (gikk) bort ifra mitt hjerte, når de ikke hadde min plan-openbaring for sine øyne, så er mange som er kallt ved mitt navn i denne … Continue reading

Posted in Kristne møte 1997-98 | 2 Comments

1997.02.19.M40. Jesus er i si kyrkje, for å vere mitt alt, mi kraft, fred, glede, kjærleik.

Tyding av tungetale, ved Finn Arne Lauvås: Ja, sier Herren, den ånd og den natur som jeg har plantet i ditt indre, den rommer alle mine rikdommer og mine dyder. Derfor når du lener deg og støtter deg til meg, … Continue reading

Posted in Kristne møte 1997-98 | Leave a comment

1997.02.16.M40. Ver ikkje trongsynt, men utvid hjertet. Gud har planta livet i meg. Jesus er livet, han er kongen.

Tyding av tungetale, ved Finn Arne Lauvås: Ja, sier Herren, da du kom til meg, da ble du et Guds barn, ved syndenes forlatelse. Gjennom syndenes forlatelse brøt det nye lyset fram i ditt indre. Se, sier Herren, min frelse … Continue reading

Posted in Kristne møte 1997-98 | 2 Comments

1997.02.03.M40. For den bortkomne sonen er trua eit tørt teoretisk begrep, men Faderen gjev meg ei levande tru.

Tyding av tungetale ved Øystein Østerhus: Også deg lokker jeg ut ifra det som du opplever som et trangt rom, der du opplever at det er problemene som dominerer din hverdag. Se, jeg lokker deg ut ifra dine problemer fra … Continue reading

Posted in Kristne møte 1997-98 | Leave a comment