Category Archives: Kristne møte 1995-96

1996.10.27.M40. Gud er mektig til å fylle all min trong i herlegdom i Kristus Jesus.

Jakob Ohldieck hadde tyding av tungetale: Ja, fremdeles er jeg den jeg er. Jeg kaller, og jeg kaller på jorden. Ja, fra solen går opp og til den går ned. Også idag kaller jeg og kaller jeg på deg. Du … Continue reading

Posted in Kristne møte 1995-96 | Leave a comment

1996.09.29.M40. Gå så sterk som du er.Ta av Guds kraft og bring den ut, den er gjennom deg.

Tyding av tungetale: Dere skal være mine vitner, sier Herren, dere skal være mine vitner og fortelle om min storhet. Dere skal være mine vitner, jeg sender dere ut ifra dette møtet. (Jeg har sagt) om at jeg har dere … Continue reading

Posted in Kristne møte 1995-96 | Leave a comment

1996.08.07.M40. Nådens flod. Gud vil gjere noko nytt i mitt liv ved sitt Ord og sin Ande.

Olav Fjalestad talte og kom med følgande tyding av tungetale: Det strømmer fremdeles en bekk ut fra helligdommen. Har du sett det, jeg har gått med målesnoren. Jeg ønsker du skal se jeg går der. Og når jeg måler, så … Continue reading

Posted in Kristne møte 1995-96 | Leave a comment

1996.10.27.M40.Gud er mektig til å fylle all min trong i herlegdom i Kristus Jesus.

Jakob Ohldieck hadde tyding av tungetale: Ja, fremdeles er jeg den jeg er. Jeg kaller, og jeg kaller på jorden. Ja, fra solen går opp og til den går ned. Også idag kaller jeg og kaller jeg på deg. Du … Continue reading

Posted in Kristne møte 1995-96 | Leave a comment

1996.09.29.M40. Gå så sterk som du er.Ta av Guds kraft og bring den ut. Den er gjennom deg.

Tyding av tungetale: Dere skal være mine vitner, sier Herren, dere skal være mine vitner og fortelle om min storhet. Dere skal være mine vitner, jeg sender dere ut ifra dette møtet. (Jeg har sagt) om at jeg har dere … Continue reading

Posted in Kristne møte 1995-96 | Leave a comment

1996.09.15.M40. La Guds kjærleik fylle deg. Han verkar gjennom kanalar som er opne.

Finn Arne Lauvås hadde tyding av tungetale: Ja, sier Herren, når du lar denne kjærlighet fylle deg, prege ditt sinn og prege ditt innvortes menneske da vil du også være i en atmosfære og du vil være i et område … Continue reading

Posted in Kristne møte 1995-96 | 1 Comment

1996.08.21.M40. Komme fram for Herren og stille mitt hjerte til ro innfor hans åsyn.

Tyding av tungetale: Ja, formaningene i mitt ord står fast, sier Herren. Derfor oppfordrer jeg deg til å, slik som mitt ord sier, å stille ditt hjerte til ro innfor mitt åsyn. I min nærhet vil du oppleve at larmen … Continue reading

Posted in Kristne møte 1995-96 | 2 Comments

1996.08.07.M40.Nådens flod. Gud vil gjere noko i mitt liv ved sitt Ord og sin Ande.

Olav Fjalestad talte og kom med følgande tyding av tungetale: Det strømmer fremdeles en bekk ut fra helligdommen. Har du sett det, jeg har gått med målesnoren. Jeg ønsker du skal se jeg går der. Og når jeg måler, så … Continue reading

Posted in Kristne møte 1995-96 | Leave a comment

1995.11…M40. Gud våker over sitt Ord og over meg i sin kyrkjelyd. Jesus har noko for meg.

Bodskap uten tungetale: ….bakker vil jeg jevne, bommer av jern og dører av kobber skal jeg sønderslå, sier Herren. Og du skal få erfare og du skal se, jeg har rikdommer for deg, som er sjult i mørke, som du … Continue reading

Posted in Kristne møte 1995-96 | Leave a comment

1995.11-12.M40. Sjå kva velsigning Gud har gitt meg i sitt Ord. Jesus har nye vegar for meg.

Tyding av tungetale: …… med en gang du ser på de stengte dører. Men du skal vite, når dører lukkes igjen for deg, så står jeg med nye muligheter, jeg vil åpne nye dører for deg, sier Herren. Difor ønsker … Continue reading

Posted in Kristne møte 1995-96 | Leave a comment