Author Archives: SivertsHjørne

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.

2019.05.12&19. Maranata. Gud har lagt sin Ande på Jesus, så han skal føre retten ut til folka. eit broste røyrstrå bryt han ikkje, rykande veiken sløkker han ikkje.

Maranata 12.5. https://www.facebook.com/Janludvigludvigsen/videos/2304410529618639/?epa=SEARCH_BOX  Innleiing ved Oddbjørg. 1.Kor.3,6 6 Eg planta, Apollos vatna; men Gud gav vokster. Salme.100,1Ein salme til takkofferet. Lat hyllingsrop lyda for Herren, all jorda! 2 Ten Herren med glede, kom fram for han med fagnad! 3 Skjøn at Herren er … Continue reading

Posted in Filosofi, Kristendom, Kristne møte 2019 | Leave a comment

2019.04.28. Sion Åheim & Maranata Oslo. Tal til ”Berget” og drikk av det levande vatnet.

Sion Åheim. Tale ved Wahll. Har ikkje Kristus stått opp, så er vi skrøpelegare enn alle menneske, men no er han oppstått. 1KO 15,19 – 1KO 15,20 Har vi berre for dette livet sett vår von til Kristus, då er … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2019 | Leave a comment

2019.04.19 & 22. Påskefeiring i Maranata.

Langfredag.  Tale ved Tore Kristiansen. Etter nattverden song dei lovsangen. MTT 26,30 {I GETSEMANE}  Då dei hadde sunge lovsongen, gjekk dei ut til Oljeberget. [lovsongen: Salmane 113-118, som dei song i to avdelingar når dei heldt påskemåltid.] SLM 113,1 – … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte, Kristne møte 2019 | Leave a comment

31.3. – 3.4. 2019. Tore i Maranata. Rory, messiansk jøde i Sion Åheim. Sjømannsmisjonen på Hakkalestranda bedehus.

31.3.2019. Maranata.  https://www.facebook.com/Janludvigludvigsen/videos/2239585062767853/?epa=SEARCH_BOX  Innleiing ved Turid. Vi må ete Guds Ord (Johannes Openberring.10,9). Gud gjorde noko nytt når han sende Kristus til vår jord. Vende oss til Kristus og få meir av han. Tale ved Tore Kristiansen. SLM 85,11 Nåde … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2019, Psykologi, religion og politikk, Vitskap og religion | 1 Comment

2019.03.10. Maranata. Jesus vil løfte deg opp med sin Ande og si kraft, så sjå ikkje på deg sjølv, men på den krafta han gir deg og som han løfter deg med.

https://www.youtube.com/watch?v=F5yVInopz3Y&feature=player_embedded  Innleiing ved Morten. Salme.51.Til korleiaren. Ein salme av David,  2 då profeten Natan kom til han etter at han hadde vore hjå Batseba. 3 Ver meg nådig, Gud, i din truskap, stryk ut mine brot i di store miskunn! 4 Gjer meg … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2019, Uncategorized | Leave a comment

2019.03.10. Sion Åheim. Gå ut på Ordet, gå slik som du er og så sterk som du er.

Innleiing ved Olav Harald Vik. Olav las noko frå Salme 103. SLM 103,1 – SLM 103,6 {MI SJEL, LOV HERREN!}  Av David.   Mi sjel, lov Herren!  Ja, alt som i meg er,  skal lova hans heilage namn. 2   … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2019 | Leave a comment

2019.02.17. Maranatha. Gud formar og utviklar alle som er frelst av berre nåde, ved trua på Jesus.

Tale ved Johnny Borge. 1MO 8,6 – 1MO 8,12   Då førti dagar var lidne, opna Noah den luka han hadde laga på arka, 7 og sleppte ut ein ramn. Han flaug att og fram til dess vatnet hadde turka … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2019 | Leave a comment

2019.02.10.Maranatha. Omvend dykk.

Innleiing ved ein mann. LUK 8,22 – LUK 8,25 {JESUS STILLER STORMEN}  Ein dag steig han ut i ein båt saman med læresveinane. “Lat oss fara over til hi sida av sjøen,” sa han. Så la dei utpå, 23 og … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2019 | Leave a comment

2019.02.03. Sion Åheim. Gud valde ut det som ingen ting er, for å gjere det vise og sterke til skamme.

Tale ved Arnstein Andersen. Arnstein byrja med å spørje kva det var vi tenkte på tett før vi for på møte. Han såg seg sjølv i spegelen. Vi vil gjerne sjå fine ut i møte med andre menneske. Når nokon … Continue reading

Posted in Filosofi, Kristendom, Kristne møte 2019, Psykologi | 1 Comment

2019.01.20. Maranatha. Jesus er vår frelsar og Herre. All visdomens og kunnskapens skattar er skjult til stades i han.

Tyding av tungetale: “I ditt indre så har du all visdom og kunnskapens skattar er skjult til stades i Kristus Jesus, du er i han og han er i deg. Så forløys dine gåver, forløys det som er i deg … Continue reading

Posted in Kristne møte 2019 | 1 Comment