Author Archives: SivertsHjørne

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.

2019.08.11. Sion Åheim. ”Du har lite kraft, men har ikkje vendt deg bort frå din første kjærleik”. 

Innleiing ved Olav Harald Vik. JOH 1,18 Ingen har nokon gong sett Gud; men den einborne, som er Gud, og som er i Faderens fang, han har synt oss kven han er.   Tale ved Oddleif Wahl. LUK 4,18 – … Continue reading

Posted in Filosofi, Historie, Kristendom, Kristne møte 2019 | 1 Comment

2019.07. Maranata landsstevne, Seljord, 12-13. Møte med Filtvet Johannesen. Konsert med Synnøve Ånonsen.

Møte med Randi Filtvet Johansen. Innleiing ved broder Kurt. MTT 26,31 – MTT 26,32 Då seier Jesus til dei: “I natt kjem de alle til å venda dykk frå meg. For det står skrive: Hyrdingen slår eg, og saueflokken skal … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2019 | Leave a comment

2019.07. Maranata landsstevne, Seljord, 10-11. Møtet med Hasseløy. Sangmøte med fleire artistar.

Møte med Hallvard Hasseløy. Innleiing ved broder Parr. 1KO 3,11 Ingen kan leggja ein annan grunnvoll enn den som alt er lagd, Jesus Kristus. SLM 119,89   I all æve, Herre, varer ditt ord,  det står fast i himmelen. APG … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2019 | Leave a comment

2019.07. Maranata landsstevne, Seljord. 7-9. Taler ved Langerud, Martinsen, Kristiansen.

Møte med John Langerud. https://livestream.com/accounts/2061070/events/8746339/videos/193667517?fbclid=IwAR2SMV8ruMKrGlaXjaRIaiDQoS4RHQeYO41l_jfP88mpicso_sSvaS5DwY8  Innleiing ved Karsten Parr. Karsten ville seie noko om at den fullkomne kjærleiken driv angsten ut.  1JO 4,18 Den fullkomne kjærleiken driv otten ut. For otten ber straffa i seg, og i den som ottast, … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte, Kristne møte 2019, Uncategorized | Leave a comment

2019.07. Maranata Landsstevne, Seljord 4-6. Taler ved Saltnes, Wrolsen, Sundar.

4.Møte med Ole Bjørn Saltnes. https://livestream.com/accounts/2061070/events/8745356?fbclid=IwAR0hASK0I-Yg3LeF_o9BDbm6QBG3F3zMI5U-v1NripYMljIaLW3o8ueXxHs  Tale ved Ole Bjørn Saltnes. JES 43,18 – JES 43,21   Tenk ikkje på det som hende før,  gjev ikkje akt på det som eingong var! 19   Sjå, eg skaper noko nytt.  No … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte | Leave a comment

2019.07. Maranata Landsstevne Seljord 1-3. Taler ved Borge, Kristiansen, Omdal.

Møte med Johnny Borge. https://livestream.com/accounts/2061070/events/8744707/videos/193581027?fbclid=IwAR3qlmzY5doVf-K5TNb7baA0kW3iLcB8t6cT5kWzHzNbhpyDqVbkVJ8Ccp0 Innleiing ved søster Mella. 1PE 2,9   Men de er ei utvald ætt, eit kongeleg presteskap, eit heilagt folk, eit folk som høyrer Gud til, så de skal forkynna hans storverk, han som kalla dykk … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2019 | Leave a comment

2019.04.28. Sion Åheim & Maranata Oslo. Tal til ”Berget” og drikk av det levande vatnet.

Sion Åheim. Tale ved Wahll. Har ikkje Kristus stått opp, så er vi skrøpelegare enn alle menneske, men no er han oppstått. 1KO 15,19 – 1KO 15,20 Har vi berre for dette livet sett vår von til Kristus, då er … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2019 | 1 Comment

2019.04.19 & 22. Påskefeiring i Maranata.

Langfredag.  Tale ved Tore Kristiansen. Etter nattverden song dei lovsangen. MTT 26,30 {I GETSEMANE}  Då dei hadde sunge lovsongen, gjekk dei ut til Oljeberget. [lovsongen: Salmane 113-118, som dei song i to avdelingar når dei heldt påskemåltid.] SLM 113,1 – … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte, Kristne møte 2019 | 3 Comments

31.3. – 3.4. 2019. Tore i Maranata. Rory, messiansk jøde i Sion Åheim. Sjømannsmisjonen på Hakkalestranda bedehus.

31.3.2019. Maranata.  https://www.facebook.com/Janludvigludvigsen/videos/2239585062767853/?epa=SEARCH_BOX  Innleiing ved Turid. Vi må ete Guds Ord (Johannes Openberring.10,9). Gud gjorde noko nytt når han sende Kristus til vår jord. Vende oss til Kristus og få meir av han. Tale ved Tore Kristiansen. SLM 85,11 Nåde … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2019, Psykologi, religion og politikk, Vitskap og religion | 1 Comment

2019.03.10. Maranata. Jesus vil løfte deg opp med sin Ande og si kraft, så sjå ikkje på deg sjølv, men på den krafta han gir deg og som han løfter deg med.

https://www.youtube.com/watch?v=F5yVInopz3Y&feature=player_embedded  Innleiing ved Morten. Salme.51.Til korleiaren. Ein salme av David,  2 då profeten Natan kom til han etter at han hadde vore hjå Batseba. 3 Ver meg nådig, Gud, i din truskap, stryk ut mine brot i di store miskunn! 4 Gjer meg … Continue reading

Posted in Kristendom, Kristne møte 2019, Uncategorized | Leave a comment