1994.02.13.M40. Jesu vil gjere mitt liv lik ein vassrik hage.

Tyding av tungetale:

Jeg er fremdeles Herren som salver med den friske olje, for at du skal være fornyet hver tid og hver stund. Ja, jeg vil gjøre ditt liv lik en vannrik hage, derfor skal du ikke se deg rundt i fortvilelse, men du skal dvele ved meg, du skal dvele ved mine løfter. Og jeg skal vederkvege deg og gi deg pågangsmot for livet.

Derfor så skal du også vite at jeg har ikke gitt deg motløshets ånd, slik at du skulle kjempe og stri der i nederlagsstemning. Men jeg, Herren, vil fylle deg meg kraften, med kjærligheten, med sindighetens ånd, så du kan rette ryggen og du kan løfte hodet, for du vet at forløsningsdagen, den stunder til, derfor reis deg, du skal få oppleve jeg er Herren, som fornyer deg og som holder deg oppe, som gjør deg sterk og frimodig, ja, du er djerv i troen, sier Herren, fordi jeg går med deg og gjør deg sterk.

(Øystein Østerhus hadde tydinga).

M40. Søndag.13.02.94.

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 1992-94. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s