1991.05.15.M40. Saman skal Jesu kyrkjefullføra den planen Gud har for verda si frelse.Han sende meg med bodskapen om forsoninga.

Tyding av tungetale:

Også jeg, Herren, ønsker at du i alle deler skal ha det godt, likesom din sjel har det godt, ja, også at du skal være ved god helse. For se, mitt fullbrakte verk løste ikke bare verdens syndeproblem, men se, også all din pine og all din straff, og alt som rettmessig skulle ha hvilt over slekten, se, det rammet meg, som stedfortrederen. Derfor er synden sonet, gjelden betalt, og se, fremdeles dryper det lekedom ifra mine sår. Og se, denne lekedoms-strøm vil jeg at du som bærer mitt namn og min bekjennelse, at du skal føre denne strøm ut til mennesker som blør i hjertet og som verker i kroppen. Du skal få oppleve det at mitt frelsesverk, det gjelder i dag, og det er virkekraftig i dag.

Se, jeg vil klarne dine øyne, så du bedre kan se og forstå, for se jeg har plan med ditt liv, og du skal ikke la oppgittheten ta overhånd, for se, sammen, sammen skal min menighet fullbyrde den plan, som jeg fra evighet av, har lagt for verdens frelse. Derfor skal du ikke la deg gripe av motløshetens ånd, men du skal fylle deg med mitt ord, og min Hellige Ånd skal begeistre ditt hjerte og gjøre ordet mitt levende for deg, slik at du kan være glad i troen, og bære denne gleden ut til de som gråter både med øynenes tårer og som gråter i hjertets stille dyp. Se, du har mottatt av meg, forsoningen, forlikelsens budskap. Og se, jeg har sendt deg for å bringe det videre, sier Herren.

M40. Onsdag. 15.05.91.

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 1990-91. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s