1990.12.23.M40. Gud gjer sønderknuste hjerter levande. Han bur i den sønderknusinga og gjev meg den tru som sigrar over verda.

Tyding av tungetale:

Eg gjer sønderknuste hjerter levande, og eg gjer ditt sønderknuste hjerte levande. Eg bur i denne sønderknuselsen. Eg gir deg den tru i hjertet som seirer over verda, den overvinnande tru. Så når trua utvatnes og uttynnes hos mange, så har du ei sterk og levande tru. Du skal ikkje slås ned, men du skal vere ein overvinnar. Eg vil frigjere trua i deg, så du fritt kan bevege deg i åndens verden. Du skal ikkje knyte deg ihop og strype deg inne, men fritt bevege deg i åndens verden. Eg vil sjølv bu der inne og skape ekte glede og høgtid hos deg. Du skal betjene meg og du skal betjene eit medmenneske.

M40, Søndag 23.12.90.

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 1990-91. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s