1990.12.09.M40. Gud har kalla meg til å tene han og eg skal innvie meg til det og han vil utruste meg til det.

Tyding av tungetale (dette var neppe innspelt, men gjengjeve som best eg hugsa):

Enten så tener du denne verdens gud, det er Djevelen, eller så tener du meg. Men du er min tenar, og du skal tene meg. Djevelen arbeider strengt no, for å hindre deg i å overgi deg heilt til meg. Eg venter på at du skal overgi deg heilt til meg, og innvie deg til teneste for meg. Eg har ikkje berre kallt deg til teneste, men eg vil også utruste deg til den teneste som eg har kallt deg til. Eg vil gi deg av slike himmelske rikdommer som du enno ikkje har fått del i. Eg har fortsatt min hugnad i menneskenes barn, og eg har min hugnad i deg.

M40. Søndag 9.12.90.

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 1990-91. Bookmark the permalink.

1 Response to 1990.12.09.M40. Gud har kalla meg til å tene han og eg skal innvie meg til det og han vil utruste meg til det.

  1. Pingback: Heilag kvardag. | Trua & entropien.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s