1999.12.01.M40. Jesu kyrkje er annleis enn denne verda tenker og vi må tenke annleis om vår teneste i den.

Tyding av tungetale ved Knut Østby:

Ja, jeg bruker den jeg vil, sier Herren, og jeg har lagt ned i deg det som skal til for at jeg kan utvikle en tjeneste i ditt liv. Nå bare mangler det at du også stiller deg villig frem og sier: Her er jeg, Herre, bruk meg.

For min menighet, sier Herren, den er en annen størrelse og er organisert på en annen måte enn denne verden tenker. Og derfor så er det viktig at du tenker som jeg gjør, sier Herren. Gjør deg kjent med mitt ord og bli fortrolig med mine tanker, sier Herren. Og så vil også det være med å føde fram den tjenesten jeg har tenkt for deg, slik at du lykkelig kan være med å bygge opp menigheten på dette stedet, sier Herren.

KOMMENTAR:

Denne bodskapen kom som svar på bøn, då “dei eldste” i menigheta bad for ein ung gut som brukte å styre med miksebordet for lyden i høgtalarane. Dei hadde kallt han fram på plattforma for å be for han. Då er det vel klart at det var ein bodskap til han. Men eg kan vel spørre meg om ikkje eg kan betrakte det som ein bodskap til meg også? Eg tok det i alle fall til meg. Eg kjenner meg igjen i det som har vorte sagt gjennom slike bodskapar tidlegare og som eg også har teke til meg.

Dette møtet var elles litt spesiellt, det var eldsterådet som baud inn til samtale og inspirasjon.

M40, onsdag 1. desember 1999

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 1999. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s