1997.09.14.M40. Jesus er kristuslivet, han lever i meg, for at eg skal få kvile i han.

Tyding av tungetale ved Knut Østby:

Ja, jeg lever, sier Herren. Ditt liv kjennes av og til som en byrde og du sliter, men da skal du vite at (det er) jeg som er kristuslivet. Jeg lever i deg for at du skal få hvile i meg, sier Herren. Bekjenn da mitt navn. Stol på at det jeg har gjort er nok for deg. (Dersom du hviler i min hvile)???

Ja, jeg har kallt deg til et levende håp, sier Herren. Tro på meg …. min oppstandelse og fordi jeg lever, så er håpet for meg også, ditt ankerpunkt, sier Herren. Derfor stol på meg i ditt liv. Jeg vet du er nedbøyet og jeg vet du har tungt å bære. Men dette vil jeg bære for deg, sier Herren. Jeg bærer omsorg for deg. ……sier Herren, fordi jeg lever og jeg går i forbønn for deg.

Søndag. 14.9.97.

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 1997-98. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s