1997.06.01.M40. Herren er min hyrde. Derfor skal eg ikkje mangle noko.

Tyding av tungetale ved Kjell Ohldick:

Ja, for jeg har gjenløst deg. Jeg har kallt deg ved navn og du er min. Og du skal vite, mitt elskede barn, at om du går gjennom vann, så er jeg med deg, og om du går gjennom ild, så skal ikke luen brenne deg. For jeg som har tatt meg av deg, sier Herren, jeg som har begynnt en god gjerning i ditt liv, jeg står bak mitt løftes ord. Se, jeg er med deg alle dager.

Og du vet at mange ting i et menneskeliv skiftes og forandres. Og du vet at det kan være dager som er lette og du vet at det kan være dager som er vanskelige. Men en ting ønsker jeg å legge inn i ditt hjerte på nytt igjen med all min kjærlighet, du mitt elskede barn, du skal vite, min faste grunnvoll står, og den har dette seil: Jeg, Herren, kjenner mine. Du er kjennt av meg, jeg vet om deg, sier Herren. Og som mitt får, så kjenner du meg, så kjenner du min røst. Det er den gode Hyrdes røst.

Og jeg er din hyrde, sier Herren. Derfor skal du ikke mangle noen ting, men du skal få erfare: Jeg leder deg inn på de grønne gressganger og til hvilens vann. Så du skal slippe å engstes og slippe å frykte. Men jeg er med deg. Min kjepp og min stav, de trøster deg. Og jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd, sier Herren, og du skal få erfare at jeg skal holde deg i min hånd, inntil dagen kommer da jeg opptar deg i min herlighet.  Og det løftet har jeg gitt, og det løftet står fast, sier Herren. Jeg kommer og herligheten, den er din. Amen.

M40. Søndag 1. juni 1997

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 1997-98. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s