1997.02.23.M40. Herren vil openberre sin plan, så rettferdssola går opp med lækjedom under sine vinger.

Tyding av tungetale ved Finn Arne Lauvås:

Ja, sier Herren, som mitt folk den gang (gikk) bort ifra mitt hjerte, når de ikke hadde min plan-openbaring for sine øyne, så er mange som er kallt ved mitt navn i denne tid på vei bort fra meg. Ikke fra aktivitetene, ikke fra det ytre – i sitt ytre, men i sitt hjerte har mange misst blikket. Mørke og nedtrykkthet, motløsheten har preget mange. Men se, sier Herren, jeg ønsker å bryte dette mørket. Jeg ønsker å bringe min openbaring og min plan, slik at du utfra ditt indre, fra det ditt øye ser, opplever at mørket må vike. Du har sett rettferdighetens sol som går opp med legedom under sine vinger, sier Herren. Ja, sier Herren, det er bare min openbaring som kan holde deg på veien, det er bare min openbaring som kan føre deg videre. Det er bare min openbaring som kan fullende løpet for deg. Derfor la meg få vekke opp en hunger, en tørst i ditt hjerte, slik at du kan høre tonene, at du kan oppfatte signalene fra meg, sier Herren. For hvis ditt hjerte mister meg, se, sier Herren, da er alt et skall og ditt liv vil falme, ja du vil dø, midt i aktivitetene dine vil ditt indre falme og det kommer mørke over sinn og tanker. Men jeg vil bringe openbaring fra mitt ord, min plan inni ditt liv, slik at du blir et menneske som ser, du blir et menneske som har råd, som har innsikt, som har svaret i denne tid. Derfor, vend om fra alt periferisk. Og søk mitt hjerte, søk meg av et helt hjerte og du skal finne meg. Amen.

M 40 søndag 23. februar 1997.

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 1997-98. Bookmark the permalink.

2 Responses to 1997.02.23.M40. Herren vil openberre sin plan, så rettferdssola går opp med lækjedom under sine vinger.

  1. Pingback: 25.11.2018. Maranata. Be i Anden, verte åndeleg fornya og få sterkare tru. | sivert

  2. Pingback: 2018.12.2. Maranata. Barnekår hos Gud. | sivert

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s