1996.09.29.M40. Gå så sterk som du er.Ta av Guds kraft og bring den ut. Den er gjennom deg.

Tyding av tungetale:

Dere skal være mine vitner, sier Herren, dere skal være mine vitner og fortelle om min storhet. Dere skal være mine vitner, jeg sender dere ut ifra dette møtet. (Jeg har sagt) om at jeg har dere å sende og jeg ønsker at dere skal ta av min kraft og forkynne til de personer de møter. Jeg vil at de skal ta ifra mitt lys og forkynne det til dem som går i mørke. Jeg vil at de skal ta av min oppstandelseskraft og bringe til dem som er slått ut og slått ned, men jeg har makt til å møte og sette i frihet.

Om du er aldri så svak, om du er aldri så nedbøyd, om du er aldri så fattig, så gå så sterk som du er, for når du er svak, så er du sterk, når du er svak, så regner du med min kraft, når du er svak, så regner  du med min herlighet. Gå du, så sterk som du er, gå du, så djerv som du er. Og jeg, Herren din Gud, er med deg, og jeg legger i din hånd stener som knuser djevelens listige gjerninger. Jeg gir stenene som du kan få lov til å kaste mot fienden og du skal få lov til å seire med meg. For min kraft er over alt, min kraft er gjennom deg og i deg og du er sterk nok til å gjere ende på djevelens gjerninger.

M40, søndag 29. september 1996.

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 1995-96. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s