1996.08.07.M40.Nådens flod. Gud vil gjere noko i mitt liv ved sitt Ord og sin Ande.

Olav Fjalestad talte og kom med følgande tyding av tungetale:

Det strømmer fremdeles en bekk ut fra helligdommen. Har du sett det, jeg har gått med målesnoren. Jeg ønsker du skal se jeg går der. Og når jeg måler, så måler jeg for deg, for at du skal vade videre. Og vit, jeg stopper ikke, men jeg har et ønske, det er at du skal få oppleve den rikdom og fylde det er for den som tror på meg.

Vit at slik som det var ved dobbelt-bekken, der hvor jeg gikk med målesnoren, der hvor jeg ledet, de kunne få lov å gå tilbake og se det som vokste på bekkesiden. Og vit at det er når du får kjenne dette at det er jeg som virker i deg, at det skjer noe. Derfor vit at det er gjennom mitt ord, ved den Hellige Ånd, som jeg kan få utrette noe i ditt liv. Derfor (ha håp)? til meg og regn med dette, at fremdeles skjer det ikke ved hær, ikke ved makt, men ved min Ånd. Derfor, når jeg drar og kaller deg innpå den smale veien, vit at den veien, den fører til livet også for deg.

Verden og dens lyst forgår. Men vit at det er ikke verden jeg har tiltenkt dere. Her skal dere være fremmede og utlendinger. Men jeg har gått bort for å berede dere et sted. Snart så kommer jeg igjen for å ta dere til meg, for at dere skal være der hvor jeg er. Derfor, vit at de dagene du ennå har igjen, det er forberedelses-dagene til når du skal tåge inn og du skal være med og prise meg gjennom evigheters evighet.

M40. Onsdag 7.8.96.

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 1995-96. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s