1995.06.28&09.06.M40. Jesus vil snakke med meg. Han lengtar etter å gje noko til sin kyrkjelyd.

Tyding av tungetale:

Du føler deg nedfor, du føler deg på avstand, men jeg står ved din side. Jeg skal gi deg kraft fra dag til dag. Jeg skal styrke deg, jeg skal være med din familie. Og du skal være et redskap for meg, til jeg henter deg hjem. Halleluja. Jesus. Å, jeg er her for å møte deg i kveld. Jeg vil snakke med deg i kveld. Jeg vil legge mine hender på deg i kveld. Og du skal bli en ny skapning. Du skal begynne på nytt igjen i kveld. Halleluja.

M40, onsdag 28.6.95.

Tyding av tungetale, ikkje diktaforn-opptak, så det vert ikkje ordrett gjengitt:

Kor eg lengter etter å gi min menighet det som eg vil gi henne. Men dette er avhengig av din lydighet, at du opner deg for det som eg vil gi. Opn deg og eg vil fylle deg, opn din munn og eg vil legge mine ord i den. Takk for at du opner deg.

M40 Onsdag 6.9.95.

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 1995-96. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s