2000.06.26.M40.Eg møter hindringar og vanskar, men kan glede meg over at veien opp til Herren er open og fri.

Tungetale ved Kjell Arve Tolås, tyding ved Knut Østby:

Ja, gled deg, sier Herren,  fordi du vet at veien er (åpen?) og den er ikke bare åpen, men i dag er den åpen for deg, det er din lykke i livet, at du har lært meg å kjenne, og du stoler på mitt ord, derfor så har du trygghet i denne verden, sier Herren.

Og jeg vil minne deg om, mitt barn, sier Herren, at selv om du møter mange hindringer i denne veien, så er alikevel veien til meg åpen og fri, over e … gjennom hele ditt liv, så har du opplevd stengsler og vanskeligheter og du har møtt trusler fra forskjellige kanter, men veien opp til meg er fri. Og det skal du glede deg over og det skal være din styrke og trøst, sier Herren.

Og du har kanskje opplevd at ikke veien har gått rett frem, du har opplevd kanskje at det har vært omveier i ditt liv. Men du skal vite det at når jeg har ledet deg, så er det hele tiden for å føre deg sikkrest frem, sier Herren. For å lede deg med min Ånd og styrke deg på veien. Derfor er jeg nær deg og det skal være din styrke og hjelp også i kveld, sier Herren.

Ved forbønn for eit ungt ektepar og deira to små born, dei har menigheta, men no skal dei flytte til Sørlandet; profetisk bodskap ved Kjell Arve Tolås:

….og dere skal få lov til å gi akt på mitt ord, eg vil leda dere vidare inn, vidare innover i løfteslandet, vidare inn, over – i det eg har tilveiebrakt for dere og dere skal få kjenna min hjelp og min kraft, min omsorg og min velsignelse. Og intet av det dere har lagt ned av tid og krefter i mitt rike, skal gå ulønna bort. Eg er ikkje urettferdig, så eg skulle glemma deres verk, den kjærlighet dere har vist imot mitt navn, sier Herren, i det dere har tjent og enno tjener de hellige. Og eg har nye oppgaver, eg har nye tjenester, eg skal leda dere og min hærlighet skal slutta toget. Vær frimodig, lev nær meg og eg vil fylla deres behov. Amen. I Jesu namn. Takk og lov. Halleluja.

Møte i M40, søndag 26.6.2000. kl. 18.

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 2000-04. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s