2010.10.10.JC. Frelse, liv, lækjedom, gjenoppretting.

Frelse, liv, lækjedom, gjenoppretting. JESUS CHURCH, 31.10.2010.

”Eg er Herren din Gud som døde i staden for deg” (Kanskje ikkje heilt ordrett). Mp3-opptak: kjenne at i denne stund, i dette øyeblikk, så kan du få ta imot min frelse, så kan du få ta imot mitt liv, så kan du få ta imot min lækjedom, så kan du ta imot mi utfriing og mi gjenoppretting. For sjå den er for deg, den gjelder for deg, den finst i det fullførde Golgata-verket og i denne augneblink, så kan det bli ditt, så kan du seie ja, Herre, eg tek imot det som du gjorde for meg på Golgata kors, eg tek imot det som du gjorde for meg og eg gjer det til mitt. Eg vil erkjenne at du Jesus, du er min Herre, du er min frelsar og du er den som lækjer. Takk Jesus.

(Det var nattverd og då vart det gjort slik at alle tok imot først og så venta vi til alle var klar og så åt vi av brødet og drakk av vinen. Rett etterpå kom denne bodskapen gjennom tyding av  tungetale, Stefan Kristiansen tyda det.

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 2010. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s