2009.Nov.JC.Verda ventar på det Jesus har deponert i mitt hjerte.

Tyding av tungetale ved Stefan Kristiansen: …. (vandrer gjennom uken?), tenk at det ikke er andre ting som må skje, men se, jeg har lagt det i din munn, jeg har lagt det i dine hender, evangeliekraften, min kraft til frelse. Og skam deg ikke over evangeliet og vær ikke redd for det, men kjenn at jeg er med deg, jeg styrker deg, at jeg har salvet deg, at jeg har gitt deg min ånd for at du skulle kunne være mitt vitne. Se, tenk og gled deg over dette, at denne byen, dette landet, denne verden, venter på det som jeg har deponert i ditt liv og det som jeg har lagt ned i ditt indre. Å, men troen den kommer av forkynnelsen, forkynnelsen av Kristi ord, så det at du åpner dine lepper og nevner mitt navn og setter ord på hva jeg har gjort, og lar evangeliet formidles, se, da forløses min kraft i de menneskers liv. Og du kan få oppleve gleden i livet, av å være en som er evangelieformidler. Ja, se, i dine fotsteg, så skal lys, så skal glede, så skal liv få lov til å være der. Og kjenn også, der på din arbeidsplass, der hvor du er, i familien din, at jeg vil gi deg det rette øyeblikket, at jeg vil lede deg med min Ånd, at jeg vil veilede deg. Og du skal få lyse og du skal få skinne med evangeliet og mennesker skal også se, det liv som du lever, det bærer vitne om at du har opplevd Frelseren. Og det bærer vitne om at det som du har opplevd er noe som er utenom deg selv, det er Kristus i deg, håpet om herligheten. I Jesu Kristi navn. Amen.

Jesus Churche, 1.11.09.

Stefan Kristiansen kom med ein bodskap utan at der var tungetale: Han snakka om nokon som hadde ei djup sorg i sitt hjerte, med oppfordring om å gi den til Jesus. Opptak: … kjenne at jeg er den jeg er og at jeg vil … med deg, der hvor du er. Jeg (har sagt at jeg?) er med deg alle dager, inntil verden ende. Jeg er med deg også sånne dager.

Jesus Churche 22.11.09.

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 2009. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s