2008.08-09.Betel. Jesus dekker bord for meg.

…og eg vil la min Ånd velle frem for deg. Mitt barn som eg elskar og rører ved. Mitt barn, vend deg til meg og eg vil vende meg til deg. Sjåeg står for døra og bankar og eg vil ha måltid med deg. Eg vil gjeste ditt indre og gi deg dei feitaste rettar. Mitt barn, ver ikkje …., men kom nær til meg, seier Herren, vend ditt hjerte til meg og eg vil gjeste ditt hus.

Å, eg har jo dekka bord for deg, det er eit festmåltid. Kom no ut til meg, mitt barn, kom no ut til meg. Og eg vil gjeste ditt liv (?).Ver ikkje engsteleg, ver ikkje einsam. For sjåeg står der, eg vil gjeste deg, seier Herrens Ånd.

Betel Volda 24.4.08.

Tore Svendsen innleia og leia møtet og kom med ein profetisk bodskap. Av ein eller annan grunn vart der ikkje lyd på fyrste del av MD-opptaket og spelaren stoppa, men eg fekk spelt inn siste delen.

Herren sa noko om at han yngste eg skulle trenge inn i Ordet, der er framleis store rikdommar for meg åoppdage.

MD-opptak: Kom til meg med alt du strever og bærer, og jeg skal gi deg hvile. Jeg skal gi deg fred, jeg skal fylle ditt hjerte med glede. Jeg fyller ikke med noe tomhet, nei, jeg fyller deg med en indre glede, som gir kraft og styrke, som skal gjøre noe med deg, slik at du skal få lov til å stråle ut noe fra meg, du skal få stråle ut og vise at jeg er Herre i ditt liv. Amen.

Betel Volda. sundag, 7. september 2008

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 2008. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s