2008.04.06.Ebeneser. Jesus har kjøpt dette landet med sitt blod.

Tyding av tungetale,

Ja, Herren seier det at han har kjøpt dette landet med sitt blod påGolgata. Og dette landet er dyrebart i Herrens auge. Han har satt sitt lys i byer og bygder, der Guds menighet står, det er Guds lysestake…… Dette lyset er eit frelsens lys for menneske. (Såde kan)? vende seg fråmørke og løpe inn til lyset, søke inn til lyset, som er Jesus Kristus, Guds Son, verdens lys, livsens lys for alle som tek sin tilflykt til han.

Menigheta er kjøpt med hans dyrebare blod. Og det er dyrebart eige for Jesus. Samtidig såer det ……verden i mørke, verden i forskjellige grader av skugge…. SåHerren vil at denne menigheten skal vere ei utstrakt hand …Volda og bygdene rundt  …. såaugene kan klarne(?) og folket får sjåat dette er noko som er fråhimmelen, det er guddommeleg, det er noko som kan gi helbredelse i hjertet   ….. utover i desse bygdene. Såsei ”kom, for alt er ferdiggjort”, kom …No er det tid for åsøke Herren. …La rettferd regne ned over dykk. I Jesu namn.

(MP3-opptaket var svakt, så eg fekk ikkje med alt).

Ebeneser 6.4.08

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 2008. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s