2007.05.06. Betel. Vend sinnet opp til Jesus.

Du har lange nok hatt ditt sinn vendt andre veier, du har lenge nok vært opptatt av mange andre ting, du har fylt deg med mange unødvendige ting. Men ta nå å snu litt på det, vend sinnet mot det som er der oppe, vend det mot meg, vær åpen, jeg ønsker å fylle deg i kveld på nytt, jeg ønsker å tenne opp den første kjærligheten igjen i deg på nytt. Jeg ønsker at oljen ikke skal lenger ose av lampen din, nei, jeg ønsker å fylle på i kveld med den friskeste olje, slik at du skal brenne klart, at det skal lyse klart for meg. At det skal gå klart fram at ditt sinn, det er vendt mot meg og at jeg har fått tatt plass i deg. Jeg ønsker bare å møte deg på nytt i kveld. Jeg ønsker bare å gjeste deg på nytt. Ikke steng meg ute, ikke lukk igjen døra, men lukk opp døra. Når du kjenner at jeg banker, så bare vær frimodig. Jeg ønsker å ha en rengjøring hos deg i kveld. Jeg ønsker at du skal få lov til å virkelig vise, hvem som er Herre i ditt liv. Ikke vær redd for den som sitter ved sida av deg. Nei, du skal heller være redd for mange andre ting. Men vend deg mot meg på nytt igjen, så skal jeg virkelig få lov til å gjøre noe med deg. Jeg har planer med ditt liv. Så vær derfor frimodig. Ja, jeg gjentar det, bare vær frimodig og pris meg. Pris meg av et løst hjerte og en løst tunge.

Herr Svendsen innleia med Fil.2,6-11.

Terje Rygh talte om den bortkomne sonen.

Så kom denne bodskapen gjennom tungetale ved fru Svendsen og tyding ved herr Svendsen.

Møte i Betel i Volda, søndag, 6. mai 2007.

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 2005-07. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s