2005.10.30.M40. Jesus elskar meg og har inkludert meg og han vil eg skal stille meg tett ved han.

Jesus sa til oss:

Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Denne kjærligheten, den har jeg ønsket å utøse i ditt hjerte, og du har opplevet at jeg har kommet til deg og sagt deg, still deg her tett ved meg, så skal du få oppleve dette, at jeg er ikke langt borte, men jeg er nær deg, i din situasjon, der hvor du synest at jeg er langt borte. Vit, du har en mulighet til å tre nær til meg.

Vit at jeg som elsket og gav mitt liv for denne verden, der er du inkludert, ja, der er du medregnet, og du skal erfare dette, at tett ved meg, der får du merke min fred, der får du merke min glede, der får du merke min styrke, og det er jeg som virker i deg, både å ville og utrette det som jeg kaller deg til.

Verden ser omkring seg, den søker det synlige, men vit, deg som jeg har kallt, jeg ønsker at du skal skue inn i det usynlige, dette som er evig, dette som du får oppleve begynnelsen av, mens du er her nede. Og en dag så skal du nå frem til det fullkomne, ved at du følger meg.

(Tungetale ved Kjell-Arve Tolås og tyding ved Olav Fjalestad, minidiskopptak).

Bededagsstevne i M40, Søndag 30.10.05. Møte kl 11 og 14. Denne bodskapen kom i  det andre møtet.

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 2005-07. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s