2014.05.25.M. Jesus lengtar etter å velsigne deg.

Vente på Jesu gjenkome og ta imot dei åndelege nådegåvene. Møte i Maranata
25.5.2014.

 

Tale ved Terje Berntsen.

Terje talte om Jesu gjenkome.

Ein mann kom med tungetale og Terje tyda det:

 

Han lengtar etter å velsigne deg, han lengtar å gi deg åndeleg kraft og åndelege nådegåver, han lengtar å gi deg visdoms tale og han lengtar etter å gi deg kunnskaps tale ( … kva Anden seier), han lengtar etter å gi deg tru, den sanne ånd. Han lengtar etter å gi deg nådegåve til å lækje, nådegåve til å gjere undergjerningar, han lengtar etter å gi deg profetisk tale, han lengtar etter å gi deg tydinga av tungetale. Han lengtar etter å gi deg nådegåve til å prøve ånder. Han lengtar etter å ikle sin kyrkjelyd, halleluja, så vi kan stå Djevelen imot, faste i trua og løyse bundne og sette fangar i fridom.

Og derfor så seier vi:” Slekt på slekt har vokse opp og no vik mørkret for Guds Ande. For Jesus, han kjem snart”. (Han gjekk rett over på å annonsere songen vi skulle synge).

 

About SivertsHjørne

Eg er oppvoksen på eit lite småbruk på Sunnmøre, med utsikt mot fjord, hav og øyar. Småbruket var ein stor leikeplass og det vart fisketurar og fjellturar, men det vart også mykje praktisk arbeid og eg vart fiskar, har drive tråling. Eg vart tidleg med på kristne møte og har halde fram med å gå på slike møte. Eg har studert realfag, matematikk, fysikk og informatikk. Likevel vart eg trålfiskar på heiltid, men no har eg teke praktisk pedagogisk utdanning utvidar fagkretsen med biologi og kjemi. Eg har studert realfag.
This entry was posted in Kristne møte 2014. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s